Gebruik mak­kelijke woorden

Gebruik zo veel mogelijk de taal die je ook in alledaagse gesprekken gebruikt. Kies makkelijke woorden die iedereen vaak gebruikt. Kijk op Is heb b1 of Zoek eenvoudige woorden om te controleren of iets een makkelijk woord is.

Gebruik geen formele, ambtelijke woorden. Gebruik geen moeilijke woorden en vaktermen. Gebruik een vakterm alleen als de boodschap zonder die vakterm vaag of omslachtig zou worden. Leg een vakterm eerst uit als je lezer hem niet kent. Gebruik zo min mogelijk leenwoorden. Bestaat er een gewoon Nederlands woord met dezelfde betekenis? Kies daar dan voor.

Liever niet

 • Bij dezen, derhalve, dienen te, eveneens, gaarne, indien, ingeval, mits, inzake, met het oog op, reeds, teallentijde, tevens, trachten, vermits, verzoeken, werkzaam zijn te, woonachtig zijn te
 • Er kleven bezwaren aan
 • Dat loopt in de papieren
 • Binnenkort
 • Implementeren
 • Meeting
 • Vigeren

Maar wel

 • Hierbij, dus, moeten, verplicht zijn, ook, graag, als, over, voor, al, op elk moment, altijd, ook, bovendien, proberen, omdat, want, vragen, werken in, wonen in.
 • Er zijn bezwaren tegen, er zijn problemen
 • Dat kost veel geld, dat is duur
 • Noem een concrete datum
 • Invoeren, uitvoeren
 • Vergadering, bijeenkomst, overleg
 • Gelden, van kracht zijn
De schrijfwijzer komt van Direct Duidelijk, wat per 1 januari samen verdergaat met Gebruiker Centraal. Naar Direct Duidelijk.