Formuleer de informatie zo dat je lezer die mak­kelijk kan ont­houden

Actief en concreet

Maak je zinnen actief en concreet. Maak duidelijk wie iets doet of wie iets moet doen. Gebruik zo min mogelijk het hulpwerkwoord worden (zie het tweede voorbeeld in de tabel). Schrijf ook actief als je een negatieve boodschap moet overbrengen.

Liever niet

 • De aangifte moet gebeurd zijn vóór 15 maart van het productiejaar dat aan het aangiftejaar voorafgaat.
 • Er wordt gewerkt aan een nieuwe regeling voor de subsidie van dakisolatie.
 • De voortschrijdende ontwikkelingen in de agrarische sector noodzaken agrariërs tot het zoeken van nevenfuncties of de omschakeling van de agrarische functie in een andere functie.
 • Wij zijn van oordeel dat uw aanvraag niet gehonoreerd kan worden.

Maar wel

 • U kunt de aangifte voor het productiejaar 2016 uiterlijk op 14 maart 2017 indienen.
 • De minister van Economische Zaken en Klimaat werkt aan nieuwe regels voor de subsidie van dakisolatie.
 • Door de ontwikkelingen in de landbouw moeten boeren ander werk erbij gaan zoeken of van hun boerderij bijvoorbeeld een kaasmakerij maken.
 • Wij hebben besloten uw aanvraag af te wijzen.

Positief

Maak het de lezer makkelijk door positief te formuleren. Gebruik zo min mogelijk ontkenningen.

Liever niet

 • De aanvragen ingediend na het einde van het jaar zullen pas na 21 maart behandeld worden.
 • Het is niet ondenkbaar dat zij niet op de hoogte zijn van de procedure.

Maar wel

 • Als u uw aanvraag uiterlijk op 31 december indient, zullen we die vóór 21 maart behandelen.
 • Het is mogelijk dat zij de procedure niet kennen.

Consequent

Gebruik consequent hetzelfde woord voor hetzelfde ding of dezelfde zaak. Synoniemen kunnen verwarrend zijn.

Liever niet

Bij loonsverhoging vermeldt u ook uw jaarsalaris van het voorgaande jaar. We hebben uw bezoldigingsgegevens nodig om uw dossier verder af te handelen.

Maar wel

Bij loonsverhoging vermeldt u ook uw jaarloon van het voorgaande jaar. We hebben uw loongegevens nodig om uw dossier verder af te handelen.

De schrijfwijzer komt van Direct Duidelijk, wat per 1 januari samen verdergaat met Gebruiker Centraal. Naar Direct Duidelijk.