Gebruiker Centraal Manifest

Wij willen een gebruiksvriendelijke online overheid. Voor iedereen. Om dienstverlening te verbeteren, drempels te verlagen, kosten te verlagen en fouten te vermijden. Met dit Manifest Gebruiker Centraal dragen wij dit doel uit.

Vanuit de overheid ontwerpen wij digitale diensten. Wij dagen onszelf én onze collega’s uit om deze ontwerpprincipes te hanteren:

 1. Zet de gebruiker centraal
  Ontwerp vanuit de behoefte en context van mensen, niet vanuit de techniek of je organisatie.
 2. Wees pas tevreden als je gebruiker het is
  Ontwerp, test, meet en verbeter. En blijf dat doen.
 3. Maak het eenvoudig voor de gebruiker.
  Ontwerp eenvoudige processen, maak gebruiksvriendelijke systemen en en schrijf begrijpelijk.
 4. Ga uit van feiten, niet van aannames
  Ontwerp op basis van feiten en gebruiksonderzoek, en ga er niet vanuit dat je gebruiker is zoals jij.
 5. Wees transparant en deel je kennis
  Werk samen en deel je kennis en ervaring. En sta open voor feedback.

Ook tekenen?

Gebruiker Centraal Manifest

Dat kan. Laat het tekenen door jouw bestuurder of beslisser en laat zien dat jouw organisatie de gebruiker centraal stelt! Zo kun je te werk gaan:

 1. Download het Gebruiker Centraal Manifest (PDF, 292 kb)
 2. Stel aan je bestuurder voor om het manifest te ondertekenen.
 3. Laat je bestuurder tekenen. Vraag gelijk of je bestuurder nog meer mensen kent die het manifest zouden willen ondersteunen en tekenen, die hij / zij actief zou willen benaderen.
 4. Vier deze mijlpaal!
  • Verspreid het via social media, je interne nieuwsbrief, etc., met een link naar deze pagina.
  • Maak kleurenkopieën van het ondertekende manifest en hang ze op in je organisatie. Of laat je bestuurder gelijk een paar keer tekenen, dan wordt het net wat mooier.
  • Bestel bij ons de flyers met de Gebruiker Centraal ontwerpprincipes, zodat je collega’s hier ook over in gesprek gaan.
 5. Geef aan ons door wie getekend heeft (naam, functie, organisatie) en dan voegen we de naam toe aan de galerij der groten hieronder.

Over dit manifest

Dit manifest en de ontwerpprincipes zijn opgesteld door de overheidsbrede community Gebruiker Centraal. Met dit manifest creëren we draagvlak op bestuurlijk niveau: een intentieverklaring waarmee de professional de ruimte krijgt om bij het bedenken en realiseren van (digitale) dienstverlening de gebruiker centraal te zetten.

Ondertekenaars van het manifest

Vanaf 9 juni 2016 zijn we gestart met het laten ondertekenen van het manifest door bestuurders en beslissers. Het streven is om het komende jaar zo veel mogelijk handtekeningen onder het manifest te krijgen. We krijgen hierbij hulp van diverse bestuurlijke ambassadeurs, waaronder Digicommissaris Bas Eenhoorn.

Deze mensen hebben het manifest al ondertekend:

 • Bas Eenhoorn, Digicommissaris (2014-2018)
 • Tof Thissen, directeur van UWV Werkbedrijf
 • Winfried de Valk, Hoofd afdeling Toegangsdiensten bij Logius
 • André Regtop, Algemeen directeur van ICTU
 • Ingrid Hoogstrate, plaatsvervangend directeur van KING
 • Ronald van Oosteroom, plaatsvervangend directeur Dienst Publiek en Communicatie bij het ministerie van Algemene Zaken
 • Steven Luitjens, directeur Informatiesamenleving en Overheid bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 • Mark Bressers, directeur Regeldruk en ICT Beleid bij het ministerie van Economische Zaken
 • Rein Zijlstra , wethouder dienstverlening, namens het college van B&W van de gemeente Zeewolde
 • Marjan Bakker, directeur Klant, Advies en Informatie bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
 • Joost Sanders, managing director van Care Internet Services (websites, webapplicaties en intranetten, o.a. voor gemeenten)
 • Marjolein Steffens, wethouder gemeente Haarlemmermeer
 • Hans Schutte, Directeur Generaal van DUO
 • Erleyne Brookman, Managing Director van PinkRoccade Local Government
 • Hans van den Bemt, Hoofd Klanten Services bij het Kadaster
 • Kees van Schayik, Directeur Operationele Zaken / COO, en drs. R.B. (Britt) van den Berg, Directeur Informatiemanagement / CIO bij het CIBG
 • Matthias Oliveiro, mede-eigenaar Conduction
 • Rodrique Engering, lid Raad van Bestuur/Chief Customer and Operations Officer van de Kamer van Koophandel

Digicommissaris Bas Eenhoorn ondertekent het manifest (voormalig) Digicommissaris Bas Eenhoorn ondertekent het manifest Gebruiker Centraal.

Hoort bij het thema