Delphi-rondes Toetsingskader Inclusie

Het Toetsingskader Inclusie is volop in ontwikkeling. Dit is een aanpak om overheidsdienstverlening inclusiever te maken. Het Toetsingskader Inclusie bestaat uit een verzameling van meetinstrumenten, methoden en acties die helpen inclusiviteit van dienstverlening van overheden te meten. Lees hier meer over het Toetsingskader Inclusie.

Om de volgende stap te zetten hebben we jouw hulp nodig! Aan de hand van de Delphi-methode verzamelen we kennis van (overheids)professionals over inclusieve dienstverlening om het toetsingskader verder te ontwikkelen. En daar kun jij aan bijdragen! Met jouw hulp bouwen we aan een zo compleet mogelijk toetsingskader die je ook zelf kunt gebruiken.

Over de Delphi-methode

De Delphi-methode is een wetenschappelijke onderzoeksmethode die gebruikt wordt om met een groep experts tot overeenstemming te komen over een bepaald onderwerp door steeds opnieuw vragen te laten beantwoorden over dat onderwerp. In dit geval gaat het om vragen die betrekking hebben op het Toetsingskader Inclusie.

Hoe wij de Delphi-methode inzetten

Dat doen we als volgt: allereerst stellen we de kaders vast van het Toetsingskader Inclusie. Hiervoor hebben we eerder al 5 thema’s geïdentificeerd om inclusie te verbeteren:

  1. Taken eenvoudig en eenduidig
  2. Gebruiker centraal bij ontwerp en ontwikkeling
  3. Toegankelijk, begrijpelijk en compatibel opgezet
  4. Meerdere kanalen open
  5. Hulpstructuren voor wie niet kan of wil.

Per thema onderzoeken we welke meetinstrumenten, tips en inzichten er al bestaan om dienstverlening inclusiever te maken. Dat doen we met literatuuronderzoek, maar ook door experts te betrekken. Deze informatie vertalen we naar een eerste set aan interventies voor het toetsingskader. Daarmee hebben we dan een concepttoetsingskader. 

Met dit concepttoetsingskader beginnen we de Delphi-methode. Deze Delphi-methode bestaat uit 3 ronden. In de 1e ronde leggen we het Concepttoetsingskader Inclusie aan jou en andere experts voor. Dit doen we met een online vragenlijst. We vragen je om individueel te beoordelen wat je van het concepttoetsingskader vindt. Welke interventies vind je goed? Welke interventies zou je liever weglaten? En welke interventies zou je nog toevoegen?

We verwerken de antwoorden en werken daarmee toe naar een nieuwe versie van het concepttoetsingskader. Zodra deze versie rond is, starten we een nieuwe Delphi-ronde. We doen daar precies hetzelfde als in ronde 1. En in Delphi-ronde 3 doen we dit opnieuw.

Na 3 Delphi-ronden komen we tot een toetsingskader waar een grote groep experts zijn bijdrage aan heeft gegeven en die het eens zijn over de inhoud. In combinatie met de inzichten die we opdoen tijdens pilotstudies en expertsessies bouwen we daarmee tot een praktisch toepasbaar toetsingskader.

Praktische informatie over deelname aan de Delphi-rondes

Deelname aan de Delphi-ronden is laagdrempelig. Het houdt in dat je 3 maal een online vragenlijst ontvangt. Daarin word je gevraagd mee te denken over de inhoud van het Toetsingskader Inclusie. Vragenlijst 1 ontvang je halverwege juni 2023. Deze staat 2 weken open. Vragenlijst 2 ontvang je in juli en staat 4 weken open. Vragenlijst 3 ontvang je in september en staat 2 weken open. Deelname is geheel vrijwillig. Je mag zelf besluiten aan welke ronde(n) je deelneemt.

Je hoeft niet de volledige vragenlijst in te vullen. Je vult de onderdelen in waar jij het meeste affiniteit mee hebt. Je hoeft de vragenlijst ook niet in 1 keer in te vullen. Het is mogelijk om de vragenlijst tussentijds op te slaan en deze op een later moment af te ronden.

Neem ook deel aan de Delphi-rondes en bouw mee aan het Toetsingskader Inclusie

Door deel te nemen draag je bij aan de ontwikkeling van een toetsingskader dat overheidsinstanties straks helpt inclusie van hun dienstverlening te meten en verbeteren en dat je zélf kunt gebruiken voor je eigen organisatie. En door samen te bouwen aan het Toetsingskader Inclusie leren we van en met elkaar. Samen voor een inclusieve overheid. Zodat iedereen kan én wil meedoen.

En als je wilt, vermelden we in de rapportage aan de opdrachtgever (ministerie van BZK) dat je via de Delphi-ronden hebt bijgedragen aan het toetsingskader. Persoonlijke gegevens worden nooit openbaar gemaakt en worden enkel gebruikt voor het vormgeven van het Toetsingskader Inclusie. Meld je aan via het onderstaande formulier. 

De eerste 2 Delphi-ronden zitten erop. Meld je via het formulier hieronder aan voor ronde 3! Die gaat 2 oktober van start en staat open tot 18 oktober.

Aanmelden Delphi-rondes Toetsingskader Inclusie

"*" geeft vereiste velden aan

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.