Alle review-opdrachten

Logo Expertpanel Gebruiksvriendelijkheid

Op deze pagina staat een overzicht van alle review-opdrachten waar het Expertpanel een review uitvoert en heeft uitgevoerd. Over sommige van deze opdrachten is een blog geschreven. Lees de blogs over de expertreviews.

2022-11 – Reviewen storyboard voor animatievideo over Huis van Klokkenluiders

Huis voor Klokkenluiders wil feedback op het storyboard, wat de basis legt voor een animatievideo over het Huis voor Klokkenluiders. Voordat de video wordt geproduceerd willen ze graag feedback over concept en script.

Looptijd

03/11/2021 – 17/11/2022


2022-11 – Reviewen Sociale Huurwoning: poster en folder

Vanaf volgend jaar veranderen de regels voor het verkrijgen van een sociale huurwoning. In opdracht van 13 woningcoöperaties en 14 gemeenten heeft het Expertpanel Gebruiksvriendelijkheid feedback gegeven op de poster en folder.

Looptijd

23/11/2021 – 30/11/2022


2022-08 – Reviewen website Waarderingskamer: is de informatie duidelijk voor de niet-professionals?

De website van de Waarderingskamer is bedoeld voor twee hoofddoelgroepen, namelijk:

 1. Belanghebbenden (zoals eigenaren van woningen en panden of huurders)
 2. Professionals

Deze doelgroepen hebben een verschillende informatiebehoefte. De professionals zoeken voornamelijk informatie om hun werk makkelijker te maken, zoals werkinstructies, protocollen, wet- en regelgeving etc. Zij vinden dit allemaal over algemeen goed vindbaar. De belanghebbenden komen juist informatie halen over zaken als de WOZ (Waardering Onroerende Zaken).

Voor de expertreview richten we ons op de belanghebbenden. De Waarderingskamer wil graag weten of hun website gebruiksvriendelijk is voor alle belanghebbenden. Is de menustructuur duidelijk? Zijn de teksten begrijpelijk? Daarnaast willen ze ook graag weten of het voor de bezoeker duidelijk is dat de Waarderingskamer toezichthouder is op de kwaliteit van de WOZ-waarden die bepaald worden door hun gemeenten?

Looptijd

01/09/2021 – 23/09/2022


2022-07 – Reviewen gebruiksvriendelijkheid homepages Boxtel en st. Michielsgestel op mobiel

Werkorganisatie ‘Mijn gemeente dichtbij’ verzorgt de websites heeft voor de websites van de 2 gemeenten Boxtel en Sint-Michielsgestel. Op deze websites van de gemeenten kunne de inwoners informatie vinden over o.a. afval, paspoorten, projecten, gemeentenieuws, duurzaamheid enzovoort. Ze willen compleet zijn, maar hanteren ook nog steeds het toptaken principe. Het doel van de beide websites is dus enerzijds informeren, anderzijds dat inwoners en ondernemers tijd en plaats onafhankelijk hun zaken kunnen regelen, melden etc.

Ze hebben speciaal voor mobiel gebruik een nieuwe homepage gemaakt. voor beide gemeenten.

Ze willen graag weten welke quick wins er nog te behalen zijn op het gebied van techniek om hun website op mobiel verder te optimaliseren?

Daarnaast is de vraag of de combinatie van vorm, content en functionaliteit (zoekknop, toptaken, footer, menu) nu voldoende is om als inwoner bijv. je aanvraag of melding te voltooien?

 • Is dit allemaal duidelijk, vindbaar, toegankelijk en te gebruiken voor iedereen wanneer men via een mobiel navigeert naar de homepage?
 • Is de navigatie (userflow) naar de verschillende onderdelen duidelijk?
 • Zijn de teksten/benaming van de onderwerpen duidelijk?
 • En krijg je uiteindelijk gedaan waarvoor je op de site kwam?

Looptijd

25/07/2021 – 21/08/2022


2022-03 – Monitor Leefomgeving, Provincie Zuid-Holland

De Monitor Leefomgeving is gestart in januari 2021. Deze wordt continue doorontwikkeld. De Monitor Leefomgeving is bedoeld om inzichtelijk te maken hoe de fysieke leefomgeving van alle Zuid-Hollanders ervoor staat. Dit laat de monitor zien aan de hand van 30 indicatoren over verschillende onderdelen van de leefomgeving (natuur, veiligheid, milieu, etc). De scores van die indicatoren kunnen voor de provincie vervolgens aanleiding zijn om beleid bij te stellen. Beleidsmedewerkers van de provincie kunnen inloggen om de indicatoren te wijzigen.

De Provincie Zuid-Holland wil een aantal aanpassingen doen in de huidige monitor. Deze willen ze voor implementatie graag ook laten reviewen door het Expertpanel. Is het nieuwe ontwerp van het rad dat ze hebben gemaakt duidelijker en maakt het de monitor inzichtelijker. En maken de aanpassingen aan de indicatoren de monitor gebruiksvriendelijker. Voldoet aan beter aan de informatiebehoefte die je zou verwachten als gebruiker.

Looptijd

29/03/2021 – 10/04/2022


2022-01 – Sociale kaart gemeente Horst aan de Maas

De gemeente Horst aan de Maas heeft een Sociale kaart ontwikkeld voor de brede doelgroep ‘inwoners van 18 jaar en ouder’. De kaart is ontwikkeld om hun maatschappelijke initiatieven beter onder de aandacht te krijgen. Voor veel hulpvragen kun je namelijk zonder verwijzing van de gemeente terecht. Dit voorkomt een latere hulpvraag. De informatie stond oorspronkelijk in een excelsheet, waar een inwoner geen toegang tot had.

Zij zijn benieuwd naar de gebruiksvriendelijkheid en bruikbaarheid van de sociale kaart.

Ze hebben het Expertpanel Gebruiksvriendelijkheid gevraagd om vanuit hun expertise te kijken naar de Sociale kaart. Weten de mensen wat een sociale kaart is en is deze bruikbaar en gebruiksvriendelijk en is de informatie die er in staat duidelijk en begrijpelijk voor de inwoners.

Looptijd

22/12/2021 – 13/01/2022


2021-12 – Protoype nieuw Rijks ICT-dashboard

Op het huidige Rijks ICT-dashboard staat informatie over alle projecten van de rijksoverheid met een ICT-component van tenminste €5 miljoen, over de gehele looptijd van het project. Dit noemen we de grote ICT-projecten. Dit dashboard dient om openbaarheid te bieden over de uitgaven van grote ICT-projecten.

De wens van de CIO Rijk is om te bewegen van een risico gedreven dashboard in de huidige vorm naar een impact gedreven dashboard van de toekomst. Het hoofddoel is de omslag maken van het beheersen en controleren van risico’s naar het wekken van vertrouwen bij zowel de burger, als Tweede Kamerlid. Hiervoor is actuele data en een visuele weergave van de impact belangrijk.

Binnen het nieuwe dashboard ligt de focus op drie elementen: maatschappelijke baten, burger betrokkenheid en het geven van inzicht waarom bepaalde keuzes worden gemaakt. Het doel van het dashboard is om duidelijk te maken wat de positieve impact is van digitalisering binnen de overheid en vooral welke meerwaarde dit oplevert voor de samenleving.

Het Expertpanel Gebruiksvriendelijkheid is gevraagd om het dashboard te reviewen of het gebruiksvriendelijk is en bruikbaar is om het doel dat de CIO Rijk met het dashboard wil bereiken (van beheersen en controleren van risico’s, naar wekken van vertrouwen)  te behalen.

Looptijd

9/12/2021 – 24/12/2021


2021-11 – DigiKwis app

DigiKwis is een startup. In samenwerking met het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties proberen ze het vraagstuk digitale inclusie aan te pakken. De DigiKwis app die zij ontwikkelen is een verzamelplatform met korte lessen over digitale vaardigheden op de mobiele telefoon. Hiermee willen ze minder-digivaardigen helpen zelfstandig de digitale wereld te ontdekken. Deze lessen zijn thuis uit te voeren, zonder dat er hulp gevraagd hoeft te worden van anderen.

Het Expertpanel Gebruiksvriendelijkheid is gevraagd om een expertreview op een les uit deze app.


2021-01 – Ondersteuning voor zelfstandig ondernemers in Oss

Door de Corona hebben zelfstandig ondernemers het financieel niet makkelijk. De regering heeft besloten dat ondernemers en zzp-ers naar aanleiding hiervan financiële hulp kunnen aanvragen bij hun gemeente.

De gemeente Oss heeft hiervoor met hun eigen team een digitaal proces ingericht. Er wordt al enige tijd gebruik gemaakt van deze regeling. Er is nog geen feedback gevraagd hun eigen gebruikers. Voordat ze dit doen, wilden ze eerst nog een review door het Expertpanel laten uitvoeren.

De review bestaat uit 2 vragen:

 1. Je bent een zelfstandig ondernemer, woonachtig in de gemeente Oss. Door de Corona kom je in de problemen en je wilt hiervoor financiële ondersteuning van de gemeente. Zoek hoe en welke ondersteuning je kan krijgen via de gemeente. (Klantreis)
 2. Wat zou je op de pagina’s van de gemeente Oss (die gaan over dit onderwerp) anders doen? De klantreis in gedachten houdend. Maar ook qua duidelijkheid in de content en de toegankelijkheid.

2020-11 – Nieuwe subsite voor het Expertpanel Gebruiksvriendelijkheid

Gebruiker Centraal heeft voor het Expertpanel gebruiksvriendelijkheid een subsite aangemaakt, dat hangt onder de hoofdwebsite van Gebruiker Centraal. Het Expertpanel is gevraagd om een expertreview te doen op duidelijkheid van de content en het gebruik van de site.

 • Begrijpt men na het bezoeken van deze subsite wat het Expertpanel doet.
 • Hoe iemand van een overheidsorganisatie een review kan aanvragen.
 • En hoe men zich kan aanmelden.
 • En lukt het mensen ook om zich aan te melden als Expertpanellid of een reviewopdracht in te dienen.