Expertpanel Gebruiksvriendelijk­heid

De Nederlandse samenleving is divers. Als publieke organisatie heb je contact met verschillende mensen in je dienstverlening. Deze mensen wil je het natuurlijk zo makkelijk mogelijk maken om de informatie te vinden en te begrijpen. En om de taak te volbrengen waarvoor ze naar jouw website of app komen.

Vrouw typt op scherm 'Designers should always keep their users in mind'

Het Expertpanel Gebruiksvriendelijkheid kan je hierbij helpen. Wij doen een expertreview op een (deel van) je prototype, website of app of brief/tekst. Zo kan je snel en zonder kosten de belangrijkste problemen in de gebruiksvriendelijkheid van je overheidsproducten en -diensten laten opsporen.

Vraag feedback

Heb jij een prototype, website, app of brief? En wil je die laten toetsen op gebruiksvriendelijkheid en duidelijke taal? Vraag dan feedback aan het Expertpanel Gebruiksvriendelijkheid.
Het Expertpanel Gebruiksvriendelijkheid is een onderdeel van de Gebruiker Centraal community en bestaat uit een panel van mensen met een professionele achtergrond op gebied van UX en communicatie, die werken aan gebruiksvriendelijke en duidelijke online dienstverlening van de overheid.

Wat doet het Expertpanel?

Het Expertpanel gebruiksvriendelijkheid doet een collegiale toetsing (expertreview) op de producten of diensten van een overheidsorganisatie, met als focus de toegankelijkheid, de bruikbaarheid en begrijpelijkheid. Er wordt hierbij gekeken naar de content, het ontwerp van de website, de structuur en navigatie, de volgorde/vindbaarheid van de informatie (user flow). De expertpanelleden geven allemaal advies vanuit hun eigen expertise, met als doel de opdrachtgever te helpen met het verbeteren van zijn/haar product/dienst.

Een expertreview helpt organisaties om de eerste concepten, reeds bestaande producten of diensten of onderdelen hiervan, te testen. Dit kan dus een complete check zijn, of een checkvraag op ontwerpvarianten (Wat is beter? Variant A of B). Op deze manier krijg je meer inzicht in de mogelijke verbeterpunten op jouw product of dienst.

Wie zijn de experts?

Voorbeeld van een stukje van het Mirbord, ter illustratie.
Voorbeeld van het Mirobord

Het Expertpanel gebruiksvriendelijkheid bestaat uit een enthousiaste groep vrijwillige experts. Zij doen een collegiale toetsing (expertreview) op de producten of diensten van een overheidsorganisatie, met als focus de toegankelijkheid, de bruikbaarheid en begrijpelijkheid.
De experts die de review uitvoeren zijn niet betrokken bij het project, waardoor je een objectief beeld krijgt van de kwaliteit, bruikbaarheid en begrijpelijkheid van een overheidsdienst of -product.

De leden van het Expertpanel doen de review vanaf de eigen werkplek en geven hun bevindingen door via een online tool (Miro) en/of e-mail.

Expertreview vervangt niet de gebruikerstest

Een expertreview vervangt niet de gewone gebruikerstests / respondentenpanels. Testen met ‘echte’ gebruikers moet een organisatie naast deze review ook nog apart inregelen. Dit kan in willekeurige volgorde. Maar het kan heel nuttig zijn om de expertreview voorafgaand aan het gebruikersonderzoek te laten uitvoeren, omdat je dan al een extra check hebt, of er geen cruciale punten zijn die eerst moeten zijn opgelost, voordat je je gebruikers vraagt om te testen.
Maar uiteindelijk hebben de echte gebruikers het laatste woord!

Gratis voor de overheid

De expertreview is gratis voor alle (semi)overheidsorganisaties. De leden van het Expertpanel Gebruiksvriendelijkheid doen de werkzaamheden op vrijwillige basis. Er worden dan ook geen kosten berekend wanneer je via ons een expertreview laat uitvoeren.

Twijfel je of je prototype, website, app of brief/tekst wel écht gebruiksvriendelijk en duidelijk is? Vraag dan feedback aan het Expertpanel Gebruiksvriendelijkheid.