Hoe Lean, Agile en Design Thinking elkaar versterken

Geschreven door Mariska Woudenberg

In de MOOC ‘Wendbaar werken’ wordt aandacht besteed aan de wijze waarop methodieken als Lean, Agile en Design Thinking bijdragen aan de innovatieve mentaliteit van overheidsorganisaties. Ze worden veelal als aparte methodes gezien, maar dat zijn ze niet!

De MOOC laat zien dat de methodieken elkaar aanvullen en versterken omdat ze vier dezelfde principes delen. Deze principes vormen de basis voor wendbaar werken voor bedrijven en overheden. Inzet van de juiste tools op het juiste moment maken het mogelijk dat organisaties zich snel en adequaat kunnen aanpassen. Aan veranderende wensen en eisen van burgers en aan technologische veranderingen. Uiteindelijk doel is de klant en de burger bieden wat op elk moment nodig is.

De MOOC ‘Wendbaar werken’ bevat inspirerende verhalen, ‘How To’-video’s en verdiepende theorie.

Bekijk de introductievideo waar de vier principes worden toegelicht.

Principes in deze MOOC

Principe #1: Klant centraal
In alles wat je organiseert of doet staat de klant centraal. Waarde toevoegen voor de klant, kijken door de ogen van de klant.

Principe #2: Denk groot en neem kleine stappen
Wees ambitieus in het bepalen van de gewenste richting. Werk daar vervolgens in kleine stapjes naartoe door continu te experimenteren, te leren en te verbeteren.

Principe #3: De organisatie bepaalt ‘wat’, medewerkers ‘hoe’
Het management is kaderstellend en faciliteert, maar bemoeit zich niet met hoe dingen gedaan worden. Dat doen medewerkers die de kennis, kunde en ervaring hebben.

Principe #4: Whole system in the room – Online vanaf 7 mei!
Vroeg betrekken van álle belanghebbenden, dus ook de klant, levert veel meer op dan vaak gedacht. In efficiëntie, draagvlak en plezier in verander- en verbetertrajecten.

Hoort bij het thema