Hoe inclusief is inclusieve dienst­verlening?

Geschreven door Mariska Woudenberg

Dienstverlening van de overheid moet voor iedereen bruikbaar, duidelijk en toegankelijk zijn. Het streven naar inclusieve dienstverlening komt steeds meer terug in beleid en uitvoering. Maar hoe meet je hoe inclusief iets is? Als je streven is om inclusief te zijn, hoe weet je dan of dat gelukt is?

Dat vroeg de gemeente Amsterdam zich ook af en gaf de opdracht voor de ontwikkeling van een toetsingskader voor inclusieve dienstverlening; een methodiek om concreet te toetsen hoe inclusief overheidsdienstverlening is.

Voor de hele overheid

Gebruiker Centraal wil dit conceptuele toetsingskader bruikbaar maken voor de hele overheid. Dat doen we met een Community of Practice (CoP) waarin overheden, marktpartijen en belangenorganisaties samenwerken aan de ontwikkeling van een generiek toepasbare methodiek voor inclusieve dienstverlening.

Op dit moment werkt de CoP aan het formuleren van uitgangspunten voor de ontwikkeling van een vragenlijst die het gebruikersperspectief in kaart moet brengen. Hoe ziet en dergelijke vragenlijst eruit? En zijn er uitgangspunten te formuleren, zodat de vragenlijst niet specifiek voor één dienst is maar breder, voor meer diensten, toegepast kan worden?

Het rapport ‘Toetsingskader inclusieve dienstverlening’ dient daarvoor als basis.

Denk mee!

We kunnen je hulp goed gebruiken. Heb je bijvoorbeeld ervaring met het vinden en benaderen van doelgroepen die moeilijk te bereiken zijn? Of heb je ervaring met het ontwikkelen van vragenlijsten, zowel online, op papier als mondeling? Laat het ons weten en stuur een mail naar info@gebruikercentraal.nl.

Informatiebijeenkomst toetsingskader

In mei was er een informatiebijeenkomst over het toetsingskader. Op onze website vind je alle informatie over het toetsingskader en kun je de presentaties en uitkomsten van het webinar teruglezen.