Toetsingskader Inclusieve Dienst­verlening is volop in ont­wik­keling

De overheid wil dat iedereen gelijkwaardig kan deelnemen en profiteren van de digitale samenleving. Dat geldt dus ook voor de digitale dienstverlening van de overheid. Hoe weet je nu of je dienstverlening inclusief is? Hoe meet je het? Met die vragen is in 2020 op verzoek van de gemeente Amsterdam de eerste versie van het Toetsingskader Inclusieve Dienstverlening ontwikkeld: een hulpmiddel om concreet te meten hoe inclusief overheidsdienstverlening is. We bouwen nu aan de verdere ontwikkeling van dit meetinstrument naar een toetsingskader dat voor iedere overheid of overheidsinstantie te gebruiken is.

Het Toetsingskader Inclusieve Dienstverlening is gebaseerd op feiten. Het doel van het kader is om met behulp van bestaande en nieuwe middelen inclusie te meten en verbeteren, en daarmee een maatschappelijke meerwaarde te hebben. De meetinstrumenten van het toetsingskader nemen zowel het perspectief van de aanbieder (dus de organisatie die een dienst inclusiever wil maken) als de gebruiker mee. De resultaten worden actief gedeeld met de community van Gebruiker Centraal en besproken in de expertsessies.

Volgende stappen voor de ontwikkeling van het toetsingskader

Met behulp van pilotstudies en structurele expertbijeenkomsten wordt het Toetsingskader Inclusieve Dienstverlening verder doorontwikkeld. Inmiddels zijn er enkele pilotstudies gestart of zitten die in de opstartfase. Met het toetsingskader vinden er interventies plaats op diensten op 1 of meerdere van 5 onderwerpen. Iedere pilot toetst op een eigen manier een beoogd effect van de interventie op die groepen. Die 5 groepen zijn:

  1. De gebruiker centraal bij ontwerp en ontwikkeling
  2. Toegankelijk, begrijpelijk, compatibel (te gebruiken met meerdere systemen en applicaties) opgezet
  3. Beschikbaarheid via meerdere kanalen (omnichannel)
  4. Taken simpel en eenduidig
  5. Hulpstructuren voor wie niet kan of wil

Expertbijeenkomst Toetsingskader Inclusieve Dienstverlening op 11 mei

Een belangrijke andere volgende stap in de ontwikkeling van het kader is de expertbijeenkomst van 11 mei aanstaande. Die vindt plaats tussen 14.00 en 16.00 uur in Space to Create, Stationsplein 90, 3511ED in Utrecht. Tijdens deze bijeenkomst gaan we verder in op waar we nu staan en delen we onze bevindingen tot nu toe. Samen gaan we in gesprek over hoe een meetinstrument voor inclusieve dienstverlening eruit moet zien en hoe het Toetsingskader Inclusieve Dienstverlening ook voor de eigen organisatie een hulpmiddel kan zijn. Wat kunnen we van elkaar leren? Hoe bouwen we op basis van de praktijkervaringen samen verder aan het kader?

Wil je meer weten over de pilotstudies en/of lid worden van de expertgroep? Lees dan hier meer over het toetsingskader

Hoort bij de community