Gezocht: experts inclusieve dienst­verlening

 

Beeldmerk Toetsingskader InclusieWe zijn op zoek naar experts werkzaam bij (overheids)organisaties die willen helpen bij de doorontwikkeling van het Toetsingskader Inclusie. Wij stellen graag een groep samen met experts uit verschillende soorten organisaties: overheden (zoals gemeenten en uitvoeringsorganisaties), wetenschap, onderzoeks- en adviesorganisaties en belangenorganisaties.

Deelname expertgroep

We vragen je om de komende 2 jaar zitting te nemen in een expertgroep. Deze expertgroep komt circa 5 keer per jaar bij elkaar om te praten over de opzet, uitvoering en resultaten van het toetsingskader.

Heb je een expertise op een of meer van de volgende onderwerpen? Je bent dan van harte welkom als je:

  • Expertise hebt op het gebied van inclusieve dienstverlening, vanuit de theorie (wetenschap) of vanuit de praktijk bij uitvoerende overheidsorganisaties;
  • Ervaring hebt met digitale dienstverleningsprocessen bij uitvoerende overheidsorganisaties en het bevorderen van inclusie;
  • Je de meest actuele inzichten kent op het gebied van (digitale) inclusie;
  • En ervaring hebt met het doen van praktisch, toegepast of wetenschappelijke onderzoek en de daarbij behorende technieken, het liefst op het gebied van overheidsdienstverlening.

Inclusieve dienstverlening

In Nederland communiceren we steeds meer digitaal. Dat heeft een grote invloed op het leven van iedereen. Technologie kan ons land klaarmaken voor de toekomst. Het biedt kansen. Maar voor veel mensen gaat de digitalisering erg snel en zijn digitale diensten niet altijd te begrijpen. Zoals laaggeletterden die hun Belastingaangifte moeten invullen of mensen met een visuele beperking. Daar moeten we rekening mee houden, zodat niemand wordt buitengesloten.

De overheid gaat ervoor zorgen dat iedereen mee kan doen in de digitale samenleving, door digitale diensten beter te laten aansluiten op de gebruiker. Dit betekent inspelen op wat mensen willen en wat ze nodig hebben. Hierbij gaat het om alle diensten c.q. de gehele digitale dienstverlening van gemeenten, uitvoeringsorganisaties en andere overheidsdienstverleners.

Toetsingskader Inclusie

Om ervoor te zorgen dat diensten inclusief zijn, werken we aan het Toetsingskader Inclusie waarmee we dit meetbaar maken. Een eerste versie van het toetsingskader voor inclusieve dienstverlening is in 2020 op verzoek van gemeente Amsterdam ontwikkeld door wetenschappers verbonden aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en de Radboud Universiteit Nijmegen.

Vanuit het ministerie van BZK, de VNG en Gebruiker Centraal is de behoefte ontstaan om dit conceptuele toetsingskader voor inclusieve dienstverlening verder te ontwikkelen naar een generiek toepasbaar toetsingskader gericht op alle (decentrale) overheden en uitvoeringsorganisaties die diensten richting burgers aanbieden.

Projectomschrijving

Op hoofdlijnen bestaat het project uit het doorontwikkelen van het instrument waarmee de mate van inclusiviteit van elektronische dienstverlening kan worden gemeten. Dit meetinstrument kijkt niet alleen naar technische factoren, maar neemt ook de context waarin een dienst wordt gebruikt mee.

Daarnaast richt dit project zich niet alleen op het meten van inclusiviteit op één bepaald moment, maar ook op de verbetering van inclusiviteit door interventies, met nameting(en). Op die manier kunnen we, gebaseerd op feiten, kennis ontwikkelen over hoe inclusieve dienstverlening in de praktijk kan worden geborgd.

Interesse?

Stuur een berichtje aan Nanja Appel, Wolfgang Ebbers en Lidwien van de Wijngaert via info@gebruikercentraal.nl.

Meer over Inclusie en digitale toegankelijkheid