Gebruiker Centraal: Onze ambities in 2017 en verder

Direct naar het projectvoorstel

Wat wil je doen als je later groot bent? Voor ons netwerk een actuele vraag. Want ook al zijn we nog maar twee jaar oud, groot worden willen we zeker! Zo aan het eind van het jaar lijkt het ons een mooi moment om onze ambities voor de komende jaren te delen.

We merken dat er nog veel werk aan de winkel is om de overheid echt gebruiksvriendelijk en dienstverlenend te maken. Tegelijkertijd is het belang hiervan groter dan ooit. Het is immers niet meer van deze tijd als de overheid haar burgers door ingewikkelde hoepeltjes wil laten springen, omdat de processen meer de overheidsorganisaties dienen dan de burger. Dit past eenvoudig niet meer bij de horizontale netwerksamenleving en de verwachtingen die de burger van de overheid heeft.

Gelukkig zien we dat we niet alleen staan in deze visie. We merken dit aan de grote vraag naar onze bijeenkomsten en diensten. Tijd om de activiteiten van Gebruiker Centraal uit te breiden dus.

Uitbreiden activiteiten & nieuwe financiering

Tot en met 2017 wordt het netwerk gefinancierd door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). Dat wil zeggen: voor 1 dag in de week is er een vaste financiering. Daarnaast wordt er veel werk verzet door het actieteam van Gebruiker Centraal. Het helpt daarbij dat ieder actieteamlid zijn of haar eigen netwerk meebrengt.

We willen graag onze activiteiten uitbreiden, met behoud van de hefboomwerking van het actieteam. De mogelijke extra activiteiten hebben we flink getoetst, onder meer tijdens een open strategiesessie over onze toekomst.

De extra financiering die hiervoor nodig is, zal waarschijnlijk niet meer alleen bij BZK vandaan komen. Daarom vragen we je hulp bij het verder brengen van het projectvoorstel voor Gebruiker Centraal in 2017 en verder.

Projectvoorstel Gebruiker Centraal: help je mee?

De tweede verbeterde versie van het projectvoorstel hebben we inmiddels voorgelegd aan de Gebruiker Centraal ambassadeurs. We delen het voorstel op in 3 schillen, die eventueel door verschillende partijen gefinancierd kunnen worden. Hoe meer schillen we gefinancierd krijgen, hoe groter de impact die we kunnen maken. Daarnaast zoeken we losse financiering voor het Maak Het Bruikbaar Festival voor 2017, om niet helemaal afhankelijk te zijn van de basisfinanciering. Je weet tenslotte nooit wanneer die basisfinanciering precies rond komt.

Wil je ons helpen? Graag! Dit kun je doen:

  • Geef je feedback op het projectvoorstel, zodat het nog beter wordt.
  • Tip ons voor partijen die geschikt zouden kunnen zijn om dit voorstel te financieren. Of die bij kunnen dragen aan het Maak Het Bruikbaar Festival. Uiteraard zijn we zelf ook al met diverse organisaties in gesprek.

Infographic over de gewenste activiteiten van Gebruiker Centraal