Een derde van de mensen begrijpt overheids­communi­catie niet

Naar, maar waar: voor maar liefst een derde van alle Nederlanders is informatie van de overheid lastig te begrijpen, blijkt uit onderzoek. En bij laagopgeleiden gaat het zelfs om bijna twee derde. Voor al deze mensen kunnen er serieuze problemen ontstaan. Bijvoorbeeld omdat ze niet doorhebben dat ze iets moeten betalen. Of omdat ze niet begrijpen dat ze ergens recht op hebben, zoals een toeslag.

Maar wat gaan we doen?

Helaas is dit nieuws dat vaker terugkomt. Maar wat gaat de overheid doen om begrijpelijke overheidscommunicatie in de praktijk te brengen? Om die vraag draait het vooral in de campagne ‘Duidelijk’. Aftrap van de campagne was tijdens de opening van de Direct Duidelijk Week (10 t/m 14 oktober).

Deze week staat in het teken van begrijpelijke overheidscommunicatie. Met elke dag inspirerende sessies en trainingen voor professionals die bij de overheid werken aan begrijpelijke overheidscommunicatie.

Nieuwe documentaire

In deze week en de komende weken is er ook aandacht voor de nieuwe documentaire Duidelijk. van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De documentaire is bedoeld om met elkaar in gesprek te gaan over hoe wij als overheid begrijpelijker kunnen communiceren met de burger. Zodat duidelijke overheidscommunicatie weer hoger op de agenda komt.

Bekijk hier de trailer:

Hoort bij het thema