Kan de Direct Duidelijk Brigade helpen als er in mijn organisatie geen tijd wordt vrijgemaakt voor Direct Duidelijk?

Ja, we kunnen geen wonderen verrichten maar we denken graag mee over oplossingen. Geen tijd krijgen kan te maken hebben met geen of weinig bestuurlijk en/of ambtelijk draagvlak. Het blijft de verantwoordelijkheid van jouw organisatie zelf om hier aandacht aan te besteden. Maar we helpen je graag op weg.

Is het voor overheden een verplichting om tijd te steken in begrijpelijke communicatie?

Strikt juridisch is dat lastig. Overheden horen zich te houden aan een algemene set geschreven en ongeschreven spelregels volgens het bestuursrecht. Deze spelregels worden de algemene beginselen van behoorlijk bestuur genoemd. Zo bestaat bijvoorbeeld het zorgvuldigheidsbeginsel. Onderdeel daarvan is dat overheden zorgen dat burgers correct behandeld worden. En dat begint met duidelijke communicatie. In 2021 wordt naar verwachting de Algemene wet bestuursrecht gewijzigd. Hierin wordt toegevoegd: ´een bestuursorgaan draagt zorg voor passende ondersteuning bij het verkeer met dat bestuursorgaan.´