Direct Duidelijk

Vanaf 1 januari 2022 gingen Direct Duidelijk en Gebruiker Centraal samen verder. Op deze manier kunnen we nog meer mooie dingen bereiken.

Direct Duidelijk en Gebruiker Centraal

Direct Duidelijk is een initiatief van de Nederlandse overheid om overheidscommunicatie en dienstverlening begrijpelijker en toegankelijker te maken voor iedereen. Tot 2022 was Direct Duidelijk een programma bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, daarna ging het samen met Gebruiker Centraal.

Direct Duidelijk Brigade

Staatssecretaris Knops van het ministerie van Binnenlandse Zaken (BZK) lanceerde in het najaar van 2019 de Direct Duidelijk Brigade. De Brigade bestond uit medewerkers van het programma Direct Duidelijk en vrijwilligers uit het hele land. Met de overgang naar Gebruiker Centraal is de Direct Duidelijk Brigade opgeheven.

Waarom gingen Direct Duidelijk en Gebruiker Centraal samen verder?

Direct Duidelijk en Gebruiker Centraal hadden een grote overlap in doelen, activiteiten en doelgroepen. Allebei hielpen we overheidsinstanties om hun dienstverlening te verbeteren. We vinden het belangrijk dat iedereen gebruik kan maken van de dienstverlening van de overheid. Dienstverlening waarbij de mens centraal staat. Duidelijke (overheids)communicatie is daar een belangrijk onderdeel van.

Van Schrijfwijzer tot Direct Duidelijk Deals

Op deze pagina vind je relevante informatie die je kunt gebruiken als je werkt aan duidelijke communicatie bij de overheid.