Design thinking heeft het tij mee

Het kabinet wil dat iedere Nederlander kan meedoen in de digitale samenleving, ook de 2,5 miljoen mensen met een functiebeperking of met te weinig digitale vaardigheden. Het is aan de overheid om haar dienstverlening daarop zo goed mogelijk af te stemmen.

Design thinking en het menselijk perspectief

Steeds vaker worden daarvoor de principes van design thinking toegepast. Design thinking kan de overheid helpen die menselijke maat weer terug te brengen in de dienstverlening.

Lees het interview

In het ICTU Magazine van oktober een interview met Raph de Rooij en mijzelf over wat we bij Gebruiker Centraal op dit moment met design thinking doen.