De top-10 aan onderwerpen die waarde toevoegen aan een design systeem

Uitkomsten vragenlijst design systeem

Auteur: Angela Imhof, programma NL Design System

Tijdens de International Design in Government conferentie vroegen we de aanwezige deelnemers of ze een vragenlijst over design systemen wilden invullen. Omdat wij bezig zijn met de ontwikkeling van een centraal design systeem voor de Nederlandse overheid: het NL Design System, willen we gebruikmaken en leren van bestaande kennis en ervaring. Het resultaat: een top-10 aan onderwerpen die volgens de respondenten de meeste waarde toevoegen aan een design systeem. De eerste versie van het NL Design System komt in de loop van februari online beschikbaar. Bij de doorontwikkeling gaan we prioriteit geven aan de verzamelde top 10.

Een design system is een verzameling/systeem van levende principes, handleidingen en herbruikbare componenten die ontwerpers en ontwikkelaars gebruiken om eenvoudig en snel consistente producten en ervaringen voor een hoogwaardig digitale dienstverlening te ontwikkelen. Denk daarbij bijvoorbeeld aan knoppen, formulierelementen en paginatemplates. In plaats van iedere keer opnieuw na te moeten denken over dezelfde ontwerpvraagstukken, kan door het gebruik van een design systeem worden voortgebouwd op een stevige basis. Zie het als Lego-stenen voor digitale dienstverlening. Het is als het ware één digitale taal waarmee digitale producten ontworpen en gerealiseerd kunnen worden.

De vragenlijst

Vanwege het internationale karakter van de conferentie hebben we de vragenlijst in het Engels uitgezet. Ook de overzichtstabellen zijn daarom in het Engels gegenereerd.

Het invullen van de vragenlijst was simpel:

Overzicht van de drie stappen van de vragenlijst die deelnemers op hun scherm doorlopen

De resultaten

Hieronder volgt een overzicht van de resultaten.

Grafische weergave van de resultaten per onderwerp
Grafische weergave van de resultaten per onderwerp

Als meest waardevolle onderwerp worden interactiepatronen gezien, gevolgd door componenten en guidelines. Vervolgens vroegen we de deelnemers om per onderwerp maximaal 3 thema’s aan te geven welke de hoogste prioriteit zouden moeten krijgen. Als we inzoomen naar de resultaten per onderwerp krijgen we de volgende plaatjes:

Grafische weergave van de thema’s binnen het onderwerp Interaction Patterns, waarbij de grootte van het vakje aangeeft hoeveel stemmen dit subthema heeft gehad. Complexe formulieren en formuliervalidatie zijn het grootst, samen met navigatie.
Grafische weergave van de thema’s binnen het onderwerp Interaction Patterns, waarbij de grootte van het vakje aangeeft hoeveel stemmen dit subthema heeft gehad. Complexe formulieren en formuliervalidatie zijn het grootst, samen met navigatie.
Grafische weergave van de thema’s binnen het onderwerp Guidelines, waarbij de grootte van het vakje aangeeft hoeveel stemmen dit subthema heeft gehad. Accessibility en design principes zijn de grootste thema’s
Grafische weergave van de thema’s binnen het onderwerp Guidelines, waarbij de grootte van het vakje aangeeft hoeveel stemmen dit subthema heeft gehad. Accessibility en design principes zijn de grootste thema’s.
Grafische weergave van de thema’s binnen het onderwerp Components, waarbij de grootte van het vakje aangeeft hoeveel stemmen dit subthema heeft gehad. Formulierenvalidatie en interactieve tabellen zijn de grootste thema’s.
Grafische weergave van de thema’s binnen het onderwerp Components, waarbij de grootte van het vakje aangeeft hoeveel stemmen dit subthema heeft gehad. Formulierenvalidatie en interactieve tabellen zijn de grootste thema’s.

Top-10

En dat komt neer op de volgende top 10 van onderwerpen:

Pie-chart met de verdeling van de diverse subthema’s. Validatie op formulierniveau 13,4%, Design Principes 9,1%, Complexe formulieren 8%, Accessibility 7,5%, Foutafhandeling 6,4%, Interactieve tabellen 5,9%, Vrije invoer 5,9%, How to’s 4,8%, Side navigation 4,8% en toeleiding naar Digid 4,8%.
Pie-chart met de verdeling van de diverse subthema’s. Validatie op formulierniveau 13,4%, Design Principes 9,1%, Complexe formulieren 8%, Accessibility 7,5%, Foutafhandeling 6,4%, Interactieve tabellen 5,9%, Vrije invoer 5,9%, How to’s 4,8%, Side navigation 4,8% en toeleiding naar Digid 4,8%.

Met een kwart van alle stemmen is Formulieren het meest waardevolle onderwerp (dit is dan een optelsom van formuliervalidatie, complexe formulieren en contactformulieren). Maar ook de principes en richtlijnen worden als een belangrijk onderdeel van een centraal design systeem ervaren.
Deze onderwerpen zijn onderwerpen waar we in 2020 prioriteit aan gaan geven bij de (door)ontwikkeling van het NL Design System.

Feiten en cijfers over de deelnemers

70% has Experience with working on a design system

70% van de mensen die de vragenlijst hebben ingevuld, heeft ervaring met het werken met een design systeem. Als we daar dieper op inzoomen dan zien we dat het grootste deel werkt als UX/Designer (45%) en als we de developers erbij optellen is dat zelfs 50% van de respondenten. Wat natuurlijk ook logisch is want zij zijn de doelgroep wanneer het op het daadwerkelijke gebruik van een design systeem aankomt. We zijn dan ook erg blij dat zij hun ervaring met ons hebben gedeeld.

Afbeelding met een overzicht van de functies van de respondenten in percentages. 45% UX/Designer, 4% Developer, 17% Consultant, 17% Management, 13% Teamlead en 14% Overig
Afbeelding met een overzicht van de functies van de respondenten in percentages. 45% UX/Designer, 4% Developer, 17% Consultant, 17% Management, 13% Teamlead en 14% Overig

Ze werken voornamelijk bij de Rijksoverheid, gemeenten en uitvoeringsorganisaties (bij elkaar 72%). Maar alle organisaties zijn vertegenwoordigd:

Afbeelding met een overzicht van de sectoren waarin de respondenten werkzaam zijn in percentages. 31% Rijksoverheid, 24% Gemeente, 17% Uitvoeringsorganisatie, 11% Non-government en 17% overig.
Afbeelding met een overzicht van de sectoren waarin de respondenten werkzaam zijn in percentages. 31% Rijksoverheid, 24% Gemeente, 17% Uitvoeringsorganisatie, 11% Non-government en 17% overig.

We willen graag iedereen bedanken voor de moeite die ze hebben genomen om de vragenlijst in te vullen!

Hack Space

Tijdens de conferentie was er naast de vragenlijst ook de mogelijkheid om kennis en ervaring over design systemen te delen in de Design System Hackspace ruimte. Gedurende twee dagen hebben meerdere nationale en internationale overheidsorganisaties met elkaar gesproken over wat er allemaal komt kijken bij het inrichten en onderhouden van een centraal design systeem. Dit was heel waardevol en daar zijn de eerste vervolgstappen gezet op weg naar de ontwikkeling van het NL Design System.

Ontwikkelingen NL Design System

Komend jaar (2020) staat in het teken van het gebruik en de doorontwikkeling van het NL Design System. Zodra de eerste versie online staat kunnen organisaties direct meewerken aan de doorontwikkeling van het NL Design System en/of gebruik maken van het NL Design System bij hun online dienstverlening. Ben of ken je een organisatie die hiervoor in aanmerking komt? Neem dan contact met ons op!

Vanaf februari volgt meer communicatie en dan gaan we ook de data van relevante meet-ups en informatiesessies delen. Wil je op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen rondom het NL Design Systeem?

• Houd onze website in de gaten: https://accept.designsystem.gebruikercentraal.nl/
• Word lid van de Slack-groep: https://praatmee.codefor.nl/
• Of neem contact met ons op: NLDesignSystem@gebruikercentraal.nl