‘Communi­catie is alleen effectief als die bruik­baar is voor iedereen’

“Als ik zelf geen training had gegeven had ik meegedaan aan de Training Gebruiker Centraal”, zegt Charlotte van Oostrum over de Training Gebruiker Centraal. Zij verzorgt de training Digitale Toegankelijkheid. En dat is een belangrijk onderwerp tijdens de training. De misschien wat ‘saaie’ reden is omdat overheidsorganisaties wettelijk moeten voldoen aan richtlijnen voor digitale toegankelijkheid. Maar belangrijker en interessanter: “Met toegankelijke informatie en diensten sluit je niemand buiten.”

En mensen buitensluiten is sneller gebeurd dan je denkt, deelt Charlotte. “Mensen weten vaak niet hoe groot de groep mensen is die om verschillende redenen niet of moeilijk gebruik kan maken van overheidsdiensten. Hoe gebruikt iemand die blind is een smartphone of computer? Hoe ga je om met mensen die kleurenblind zijn? Of met mensen die doof geboren zijn en Nederlandse gebarentaal spreken?”

“Communicatie is alleen effectief als die bruikbaar is voor iedereen. Iedereen moet zelfstandig mee kunnen doen”, zegt Charlotte treffend. De senior trainer en adviseur bij Firm ground gaat tijdens de training dieper in op het ‘waarom’ van digitale toegankelijkheid. En met een achtergrond als redacteur en contentmanager heeft Charlotte deze uitdagingen ook zelf ervaren. “Zowel vanuit techniek als communicatie zijn richtlijnen voor digitale toegankelijkheid nodig.”

Muren afbreken in organisaties

Maar organisaties als geheel moeten bezig zijn met digitale toegankelijkheid, benadrukt Charlotte. “Vaak wordt gedacht dat digitale toegankelijkheid alléén bij IT of Communicatie ligt. ‘Jullie beheren de website, maak die maar toegankelijk.’” Het is voor organisaties belangrijk bewust te zijn van het waarom van digitale toegankelijkheid. Waarom moeten ze diensten toegankelijk maken? Voor wie? Het is essentieel dat het management dit weet en begrijpt. Daar zijn een weg, middelen, tijd, de juiste kennis en hulp van anderen voor nodig.

De realiteit leert dat veel organisaties goed op weg zijn, maar nog stappen kunnen zetten. Ook organisaties die al de juiste richting lijken te hebben gevonden, lopen tegen muren aan. Charlotte: “Je komt eventjes vooruit, loopt tegen een obstakel aan en komt niet meer verder. Collega’s hebben het te druk om je te helpen of weten niet waar het over gaat. Er zijn niet altijd voldoende middelen en tijd. Het management is niet op de hoogte. Of digitale toegankelijkheid heeft geen prioriteit. Want organisaties proberen al veel ballen in de lucht te houden. Dan stranden goedbedoelde initiatieven.”

Hulpmiddelen en kennis om aan de slag te gaan

Tijdens de training krijg je de handvatten om met digitale toegankelijkheid aan de slag te gaan en verder te komen in je organisatie. Je leert hoe je bewustwording over het belang van digitale toegankelijkheid kunt creëren en behouden in je organisatie. Daarnaast leer je werken met een volwassenheidsmodel. Je leert hoe een volwassenheidsmodel in elkaar zit en hoe je daarmee werkt. “Deelnemers zullen daarmee oefenen en het model toepassen op eigen casussen. Die mogen ze zelf inbrengen. In groepen gaan ze daarmee aan de slag.”

“Je leert stapsgewijs vooruit te komen. Organisaties hebben grote ambities. Maar te grote stappen leiden vaak tot frustraties. Door te werken met een volwassenheidsmodel maak je kleine en gerichte stappen, waardoor je structureel werkt aan groei. Dat maakt het behapbaar. Deelnemers leren werken met het principe van zo’n model. Op die manier kunnen ze ook met andere modellen werken.”

Verbinding; met elkaar en met de andere trainingsonderwerpen

Zo werk je als deelnemer samen met anderen aan bewustwording en je kennis van digitale toegankelijkheid. En hoe dat onderwerp raakt aan de andere onderwerpen tijdens de Training Gebruiker Centraal. Charlotte: “Digitale toegankelijkheid en begrijpelijke taal zijn allebei nodig voor inclusieve dienstverlening. Begrijpelijke taal is belangrijk voor mensen met functiebeperkingen. Denk bijvoorbeeld aan mensen met dyslexie die soms moeilijk grote stukken tekst kunnen lezen. Of mensen die door een cognitieve beperking moeite hebben met afkortingen, moeilijke woorden of beeldspraak.”

In het interview met Aafke van Welbergen over inclusief gebruikersonderzoek wordt ook de koppeling met inclusief gebruikersonderzoek gemaakt. Charlotte voegt daaraan toe: “Ook gebruikersonderzoek vult digitale toegankelijkheid aan. Het is belangrijk om websites, apps en documenten te maken die voldoen aan richtlijnen voor digitale toegankelijkheid. Daarnaast is het belangrijk om doelgroepen hierbij te betrekken, zowel bij de ontwikkelfase als de testfase. Als je deze twee benaderingen combineert, dan krijg je echt een inclusieve gebruikerservaring.”

De Training Gebruiker Centraal ook leerzaam voor trainers

Deelnemers leren tijdens de Training Gebruiker Centraal dus veel. En zij zijn niet de enige die veel leren. Charlotte: “Juist van deelnemers zelf verwacht ik veel op te steken. Ik gebruik hun input voor het samenstellen van de training over digitale toegankelijkheid. Ik doe inzichten en kennis op over waar zij tegenaanlopen en waar zij in de praktijk mee bezig zijn. Ik ben ook onder de indruk van de andere trainers. Ik denk dat deelnemers echt met een enorm palet aan en kennis en vaardigheden weggaan. En met een uitgebreid netwerk van enthousiaste professionals!”

Zien we jou ook in juni?

Wil je meer weten over de Training Gebruiker Centraal, de andere onderwerpen en hoe je je aanmeldt? Bezoek de evenementpagina van de Training Gebruiker Centraal en neem ook deel op 1 van de 2 prachtlocaties!