Conferentie De Menselijke Maat

Was je er niet bij op 2 december, of wil je bepaalde informatie nog eens teruglezen of terugkijken? Op deze pagina vind je alle blogs en terugblikpagina van de conferentie de Menselijke Maat #HoeDan van 2 december 2021.

Een gesprek aan tafel met ‘echte burgers’

Een oprecht en intens gesprek aan de stamtafel van Café Bepp. Dat was de aftrap van onze conferentie. Gespreksleider Bart van de Ven blikt terug op het bijzondere gesprek tijdens café Bepp.

Deze content valt binnen de thema’s: Onderzoeken, testen en meten

De menselijke maat bij ontwerpen

“Bij het ontwerpen van producten of (digitale) diensten mag je de menselijke maat niet uit het oog verliezen.” Met deze uitspraak kun je het moeilijk oneens zijn. Het is echter nog niet zo gemakkelijk om de daad bij het woord te voegen. Want de vraag is hoe je dit dan aanpakt.

Deze content valt binnen de thema’s: Mensgericht denken en ontwerpen

Het verhaal centraal

Om mensen centraal stellen in het ontwerp van (digitale) producten en diensten is het echte gesprek nodig. Waar vragen, doorvragen, luisteren en ‘tussen de regels door luisteren’ de kwaliteit bepaalt van inzichten.

Deze content valt binnen de thema’s: Mensgericht denken en ontwerpen

Gebruiker centraal? Zet eerst de overheids­medewerker centraal

Toen Gebruiker Centraal mij vroeg een blog te schrijven over ‘de menselijke maat in overheidsdienstverlening’ bekroop me een gevoel van vertwijfeling. Hadden we hier niet zo’n beetje alles over gezegd? Had ík er nog iets aan toe te voegen? Is er nog hoop voor de menselijke maat bij de overheid?

Deze content valt binnen de thema’s: Draagvlak en bewustwording

Menselijke maat in het domein van werk en inkomen

Wanneer iemand onvoldoende geld heeft om van te leven dan kan bij de gemeente een bijstandsuitkering worden aangevraagd. Dat gebeurt vaak als iemand werkloos is, maar geen recht meer heeft op een WW-uitkering. Sinds 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de uitvoering van o.a. Werk en Inkomen, zoals verwoord in de Participatiewet.

Deze content valt binnen de thema’s: Mensgericht denken en ontwerpen