Toegankelijkheid

Toegan­kelijk maken van apps, #Hoedan?

Het is belangrijk dat iedereen digitaal mee kan doen. De toegenomen digitalisering biedt veel kansen voor mensen met een beperking. Helaas blijken er vaak drempels te zijn waardoor apps niet te gebruiken zijn. Hoe maak je deze dan wel toegankelijk en bruikbaar voor iedereen?

Deze content valt binnen de thema’s: Inclusie en digitale toegankelijkheid

Nieuwe kennisbank beeldtaal live

Esmeralde Marsman van de Gemeente Rotterdam en medeoprichter van Rotterdammer Centraal vertelt over het ontstaan van de Kennisbank Beeldtaal en de doorontwikkeling van de Kennisbank.

Deze content valt binnen de thema’s: Begrijpelijke tekst en beeldtaal

De begripvolle ambtenaar

Kun je een begripvolle ambtenaar zijn als de overheid een computer is? Voelen mensen zich wel begrepen door de Digitale Overheid?

Deze content valt binnen de thema’s: Mensgericht denken en ontwerpen

‘Grip op digitale toe­gan­kelijk­heid begint bij bewustwording’

Als er één organisatie is die veel pdf’s produceert is het de Inspectie van het Onderwijs wel. Gemiddeld 1000 per jaar. Hoe krijgen ze deze documenten toegankelijk? Wat werkt wel en wat niet?

Deze content valt binnen de thema’s: Draagvlak en bewustwording , Inclusie en digitale toegankelijkheid