Inclusie

Toetsingskader Inclusie, wat is het?

Meten hoe het ervoor staat met de inclusiviteit van de dienstverlening binnen jouw organisatie, dat is waar het Toetsingskader Inclusie om gaat. Niet alleen voor veel organisaties staat inclusie hoog op de agenda, ook binnen de politiek krijgt dit onderwerp steeds meer aandacht.

Deze content valt binnen de thema’s: Inclusie en digitale toegankelijkheid

Gebruiker Centraal Challenge: ”Weet jij voor wie je het doet?”

Een challenge van een maand om elkaar uit te dagen om inzichten vanuit de praktijk op te doen. Teams van de Sociale Verzekeringsbank (SVB), het UWV en Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) gingen de uitdaging aan. Het doel? Weten voor wie je het doet. Jeroen Vonk van de SVB vertelt hoe de challenge verliep.

Deze content valt binnen de thema’s: Draagvlak en bewustwording

Stress-app voor mensen met autisme

GGZ Centraal Emerhese en TNO hebben een app voor mensen met Autisme Spectrum Stoornis (ASS) ontwikkeld: Stress Autisme Mate oftewel SAM. De app helpt om stress makkelijker te herkennen en er beter mee om te gaan.

Deze content valt binnen de thema’s: Inclusie en digitale toegankelijkheid

Innovatieve concepten voor inclusieve dienst­verlening

Welke concepten kunnen bijdragen aan inclusieve dienstverlening voor blinden en slechtzienden, ouderen en laaggeletterden in alle gemeentehuizen?

Deze content valt binnen de thema’s: Inclusie en digitale toegankelijkheid

Over­heids­dienst­en toegan­kelijker maken vanuit jouw rol

Er is veel vraag naar praktische tips om digitale diensten toegankelijker te maken. Digitoegankelijk.nl heeft daarom een handige gids samengesteld die overheidsmedewerkers hierbij kan helpen. 

Deze content valt binnen de thema’s: Inclusie en digitale toegankelijkheid

Terugblik Optimaal Inclusief challenge 2019

Tijdens de Week van de Toegankelijkheid organiseerden Gebruiker Centraal samen met VNG Realisatie de Optimaal Inclusief challenge. Door het hele land werd het Optimaal Digitaal spel gespeeld, van noord tot zuid van oost tot west. In totaal deden er 64 organisaties mee.

Deze content valt binnen de thema’s: Draagvlak en bewustwording

Verbinden: door de bril van…

Dé burger bestaat niet. Voor het ontwerpen van goede dienstverlening hebben we een specifieker idee nodig. Zo ontstond een idee voor perspectiefkaarten.

Deze content valt binnen de thema’s: Mensgericht denken en ontwerpen

Wat is het verschil tussen accessibility, toe­gan­kelijk­heid en inclusie?

Elke overheidsorganisatie vindt het van groot belang om met diensten en producten zo goed mogelijk aan te sluiten bij de eisen en wensen van gebruikers. Maar hoe doe je dat? Door in te zetten op accessibility, toegankelijkheid of inclusie?

Deze content valt binnen de thema’s: Inclusie en digitale toegankelijkheid

Onbegaanbare wegen

We zijn ons als overheid ervan bewust dat niet iedereen op de digitale snelweg kan rijden. Dus bieden we iedereen die dit wil aan om op cursus te gaan.

Deze content valt binnen de thema’s: Draagvlak en bewustwording

Een apotheek voor iedereen!

Een apotheek voor iedereen. Voor het leveren van goede farmaceutische patiëntenzorg is het nodig dat geneesmiddelinformatie op de individuele patiënt wordt afgestemd. Zo krijgen ook laaggeletterden en mensen met een andere moedertaal de juiste zorg. Op een bijeenkomst van Gebruiker Centraal vertelde Mark Slager over de aanpak van apotheek Orion in Amersfoort.

Deze content valt binnen de thema’s: Begrijpelijke tekst en beeldtaal

Maak van de bijsluiter geen uitsluiter

23 mei jl organiseerde Gebruiker Centraal de bijeenkomst Inclusiethermometer: iedereen doet mee! Ook werd de toolkit Inclusie gelanceerd!

Deze content valt binnen de thema’s: Begrijpelijke tekst en beeldtaal

Hoe Lean, Agile en Design Thinking elkaar versterken

In de MOOC 'Wendbaar werken' wordt aandacht besteed aan de wijze waarop methodieken als Lean, Agile en Design Thinking bijdragen aan de innovatieve mentaliteit van overheidsorganisaties. Ze worden veelal als aparte methodes gezien, maar dat zijn ze niet!

Deze content valt binnen de thema’s: Mensgericht denken en ontwerpen