Nieuws

Testers gezocht!

Wij zijn op zoek naar mensen die het leuk en interessant vinden om ons te helpen met testen. Ten eerste voor het testen van de nieuwe website van Gebruiker Centraal. Maar er zijn wel vaker dingen die we graag willen testen: de naam van een nieuw instrument, een slogan, een beeldmerk. of teksten.

Deze content valt binnen de thema’s: Onderzoeken, testen en meten

RADIO en Gebruiker Centraal beklinken samenwerking

RADIO en Gebruiker Centraal willen meer samenwerken. Wij ondertekenden vrijdag 24 juni een samenwerkingsovereenkomst omdat we geloven dat we elkaar versterken en we beide iets te bieden hebben aan de ander.

Deze content valt binnen de thema’s: Draagvlak en bewustwording

Zoetermeer gaat direct duidelijk communi­ceren

De gemeente Zoetermeer wil direct duidelijk communiceren naar haar inwoners. De burgemeester en gemeentesecretaris van Zoetermeer ondertekenden de deal die zorgt voor helder taalgebruik in de communicatie van de gemeente.

Deze content valt binnen de thema’s: Begrijpelijke tekst en beeldtaal , Draagvlak en bewustwording

Nieuwegein tekent voor duidelijke taal

Burgemeester Frans Backhuijs van de gemeente Nieuwegein en Talissa Oude Bennink tekenden afgelopen maandag de Direct Duidelijk Deal. Daarmee zet de gemeente haar handtekening voor begrijpelijke taal.

Deze content valt binnen de thema’s: Begrijpelijke tekst en beeldtaal , Draagvlak en bewustwording

Vervolgonderzoek naar begrijpelijk­heid over­heids­teksten

Hoe begrijpelijk zijn de brieven en webteksten van de overheid? Is het de lezers wel duidelijk waarom ze een brief krijgen en wat ze moeten doen? De Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) en de Universiteit Utrecht (UU) doen in 2022 weer onderzoek naar de begrijpelijkheid van overheidsteksten.

Deze content valt binnen de thema’s: Begrijpelijke tekst en beeldtaal , Onderzoeken, testen en meten

Gemeen­te Leiden ondertekent Direct Duidelijk-deal

Vanochtend heeft gemeentesecretaris Pim van Vliet de Direct Duidelijk-deal ondertekend. Hierin staan afspraken over heldere taal en communicatie.

Deze content valt binnen de thema’s: Begrijpelijke tekst en beeldtaal , Draagvlak en bewustwording

Gemeen­te Barneveld communi­ceert Direct Duidelijk

Wethouder André van de Burgwal heeft namens de gemeente Barneveld de landelijke Direct Duidelijk-deal ondertekend. De gemeente spreekt hiermee af dat alle medewerkers direct duidelijk gaan communiceren en dat ze concrete plannen maakt om dit voor elkaar te krijgen.

Deze content valt binnen de thema’s: Begrijpelijke tekst en beeldtaal , Draagvlak en bewustwording

Steen­wijkerland ondertekent landelijke Direct Duidelijk Deal

De gemeente Steenwijkerland maakt werk van heldere communicatie. Onlangs ondertekenden wethouder Tiny Bijl en locosecretaris Henriëtte de Jong daarvoor de landelijke Direct Duidelijk Deal.

Deze content valt binnen de thema’s: Begrijpelijke tekst en beeldtaal , Draagvlak en bewustwording

Gemeen­te Goeree-Overflakkee ondertekent Direct Duidelijk-deal

Gemeentesecretaris Wim van Esch ondertekende maandag 17 januari 2022 namens gemeente Goeree-Overflakkee de Direct Duidelijk-deal.

Deze content valt binnen de thema’s: Begrijpelijke tekst en beeldtaal , Draagvlak en bewustwording

Direct Duidelijk en Gebruiker Centraal samen verder

Vanaf 1 januari 2022 gaan Direct Duidelijk en Gebruiker Centraal samen verder. Dat is goed nieuws, want op deze manier kunnen we nog meer mooie dingen bereiken. 

Deze content valt binnen de thema’s: Begrijpelijke tekst en beeldtaal , Inclusie en digitale toegankelijkheid

Overzicht podcasts over over­heids­dienst­verlening

Wij hebben een aantal podcast voor je op een rijtje gezet: dienstverlening in het algemeen, ontwerpen van diensten, design thinking, toegankelijkheid, gebruiksvriendelijkheid en begrijpelijkheid van de dienstverlening.

Deze content valt binnen de thema’s: Begrijpelijke tekst en beeldtaal , Draagvlak en bewustwording , Inclusie en digitale toegankelijkheid , Mensgericht denken en ontwerpen , Onderzoeken, testen en meten

Innovatiebudget voor de werkwijze van het NL Design System

NL Design System is 1 van 20 projecten die een bijdrage uit het Innovatiebudget Digitale Overheid 2021 ontving. We kregen dat voor de pilot ‘Samenwerkingsmodel herbruikbare basisonderdelen voor overheidsbrede dienstverlening’ waarmee we de inrichting van samenwerking over overheidsorganisaties heen binnen 1 centraal (design) systeem beproeven.

Deze content valt binnen de thema’s: Inclusie en digitale toegankelijkheid

Toegan­kelijk maken van apps, #Hoedan?

Het is belangrijk dat iedereen digitaal mee kan doen. De toegenomen digitalisering biedt veel kansen voor mensen met een beperking. Helaas blijken er vaak drempels te zijn waardoor apps niet te gebruiken zijn. Hoe maak je deze dan wel toegankelijk en bruikbaar voor iedereen?

Deze content valt binnen de thema’s: Inclusie en digitale toegankelijkheid

CIBG ondertekent het Manifest Gebruiker Centraal

CIBG ondertekent het Manifest Gebruiker Centraal. Kijk hoe jouw organisatie ook het Manifest kan ondertekenen.

Deze content valt binnen de thema’s: Draagvlak en bewustwording

Duidelijke taal schrijven? Simpeler dan je denkt met Direct Duidelijk (inG­overnment)

Iedereen heeft, gewild of ongewild, met de overheid te maken. Dus voor gemeenten en andere overheidsinstanties is helder communiceren essentieel, zeker als je nagaat dat 2,5 miljoen mensen in Nederland moeite hebben met lezen, schrijven en rekenen. Maar hoe pak je dat aan? Direct Duidelijk helpt je om de teksten van jouw organisatie direct voor de lezer begrijpelijk te maken.

Deze content valt binnen de thema’s: Begrijpelijke tekst en beeldtaal

Kadaster ondertekent Manifest Gebruiker Centraal

Kadaster ondertekent Manifest van Gebruiker Centraal. Lees hoe zij aan de slag zijn gegaan met de ontwerpprincipes.

Deze content valt binnen de thema’s: Draagvlak en bewustwording

Zorgen dat zoveel mogelijk mensen CoronaMelder kunnen en willen gebruiken

Het is de bedoeling dat de app CoronaMelder van het ministerie van VWS 1 september 2020 live gaat. Joris Leker en Maike Klip werken samen met collega’s vanuit het bouwteam aan de gebruiksvriendelijkheid en toegankelijkheid van de app.

Deze content valt binnen de thema’s: Inclusie en digitale toegankelijkheid