Dominique Simhoffer, communicatieadviseur gemeente Utrecht

Portret Dominique Simhoffer

“’Ik mag toch hopen dat wíj dit niet geschreven hebben’ hoorde ik een van onze directeuren vertwijfeld zeggen. Zij deed mee aan het ‘rodeballenspel’, dat draait om herschrijven van zinnen uit – jawel!- eigen werk. Het is een van de acties die we op touw hadden gezet om de aandacht voor begrijpelijke taal vast te houden.

Al vanaf 2016 zijn we actief bezig met heldere communicatie. Inmiddels hebben we meer dan honderd schrijfcoaches opgeleid. Zij zijn de inspirerende spil van hun afdeling. Eigen teksten onder de loep nemen en laten zien hoe het anders kan, blijkt heel goed te werken. Net zoals de ‘taalbattle’, een wedstrijd tussen inwoners, ambtenaren en de Raad, om de eer wie het allerduidelijkst kan formuleren. Over inwoners gesproken, zij zijn de VIP’s van onze gemeente. Aan hen vragen we reactie via een campagne utrecht.nl/datkanbeter. Ook intern meten we de vorderingen, met bijvoorbeeld een ‘steekproef in de postkamer’ en de onbegrijpelijke zin van de week op het intranet. Mijn motto: ga waar de energie is, bij mensen die geïnteresseerd zijn. Dan komt er vanzelf beweging!”

Dominique Simhoffer, communicatieadviseur gemeente Utrecht

Dit portret is van Direct Duidelijk, wat per 1 januari 2022 samen verdergaat met Gebruiker Centraal.

Meer over Begrijpelijke tekst en beeldtaal