Alle berichten door Jessica Straetemans.

Taaltips? Jullie kunnen de boom in!

Tijdens de Heerlijk Duidelijkdag van de Taalunie op 21 mei konden deelnemers hun taaltip achterlaten op de ‘taaltipboom’. Welke tips geven vakgenoten elkaar? Ik heb alle tips verzameld. En vanuit mijn ervaringen uit de praktijk en in mijn werk als coördinator communicatie bij Gebruiker Centraal aangevuld met extra lees-, luister- en kijktips.

Meer over

 • Begrijpelijke tekst en beeldtaal

Op de Toolkit Taal: landelijke communi­catierichtlijn over over­heids­sensoren

Om meer duidelijkheid te scheppen is een landelijke communicatierichtlijn opgesteld over sensoren in de openbare ruimte. Deze richtlijn legt de functie en impact van sensoren in de openbare ruimte uit, en waar ze zijn. De richtlijn bestaat ook uit een set begrijpelijke, toegankelijke en inclusieve iconen en kleuren die gaan over het gebruik van de sensoren.

Meer over

 • Begrijpelijke tekst en beeldtaal

3 webinars over duidelijke juridische taal

Heb jij op jouw werk wel eens te maken met juridische teksten? Dan weet je dat het best een uitdaging kan zijn om die op een heldere, begrijpelijke manier over te brengen. We organiseren samen met de Taalunie 3 webinars over dit onderwerp. Ben je erbij?

Meer over

 • Begrijpelijke tekst en beeldtaal

Stroomopwaarts en Rogplus kiezen voor duidelijke taal

Stroomopwaarts en Rogplus schakelen over op communicatie in duidelijke taal en tekenen de Direct Duidelijk Deal.

Meer over

 • Begrijpelijke tekst en beeldtaal
 • Draagvlak en bewustwording

RADIO en Gebruiker Centraal beklinken samenwerking

RADIO en Gebruiker Centraal willen meer samenwerken. Wij ondertekenden vrijdag 24 juni een samenwerkingsovereenkomst omdat we geloven dat we elkaar versterken en we beide iets te bieden hebben aan de ander.

Meer over

 • Draagvlak en bewustwording

Zoetermeer gaat direct duidelijk communi­ceren

De gemeente Zoetermeer wil direct duidelijk communiceren naar haar inwoners. De burgemeester en gemeentesecretaris van Zoetermeer ondertekenden de deal die zorgt voor helder taalgebruik in de communicatie van de gemeente.

Meer over

 • Begrijpelijke tekst en beeldtaal
 • Draagvlak en bewustwording

Een gesprek aan tafel met ‘echte burgers’

Een oprecht en intens gesprek aan de stamtafel van Café Bepp. Dat was de aftrap van onze conferentie. Gespreksleider Bart van de Ven blikt terug op het bijzondere gesprek tijdens café Bepp.

Meer over

 • Onderzoeken, testen en meten

Gebruiker Centraal Challenge: ”Weet jij voor wie je het doet?”

Een challenge van een maand om elkaar uit te dagen om inzichten vanuit de praktijk op te doen. Teams van de Sociale Verzekeringsbank (SVB), het UWV en Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) gingen de uitdaging aan. Het doel? Weten voor wie je het doet. Jeroen Vonk van de SVB vertelt hoe de challenge verliep.

Meer over

 • Draagvlak en bewustwording

Nieuwegein tekent voor duidelijke taal

Burgemeester Frans Backhuijs van de gemeente Nieuwegein en Talissa Oude Bennink tekenden afgelopen maandag de Direct Duidelijk Deal. Daarmee zet de gemeente haar handtekening voor begrijpelijke taal.

Meer over

 • Begrijpelijke tekst en beeldtaal
 • Draagvlak en bewustwording

Vervolgonderzoek naar begrijpelijk­heid over­heids­teksten

Hoe begrijpelijk zijn de brieven en webteksten van de overheid? Is het de lezers wel duidelijk waarom ze een brief krijgen en wat ze moeten doen? De Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) en de Universiteit Utrecht (UU) doen in 2022 weer onderzoek naar de begrijpelijkheid van overheidsteksten.

Meer over

 • Begrijpelijke tekst en beeldtaal
 • Onderzoeken, testen en meten

Gemeen­te Leiden ondertekent Direct Duidelijk Deal

Vanochtend heeft gemeentesecretaris Pim van Vliet de Direct Duidelijk-deal ondertekend. Hierin staan afspraken over heldere taal en communicatie.

Meer over

 • Begrijpelijke tekst en beeldtaal
 • Draagvlak en bewustwording

Gemeen­te Barneveld communi­ceert Direct Duidelijk

Wethouder André van de Burgwal heeft namens de gemeente Barneveld de landelijke Direct Duidelijk-deal ondertekend. De gemeente spreekt hiermee af dat alle medewerkers direct duidelijk gaan communiceren en dat ze concrete plannen maakt om dit voor elkaar te krijgen.

Meer over

 • Begrijpelijke tekst en beeldtaal
 • Draagvlak en bewustwording

Steen­wijkerland ondertekent landelijke Direct Duidelijk Deal

De gemeente Steenwijkerland maakt werk van heldere communicatie. Onlangs ondertekenden wethouder Tiny Bijl en locosecretaris Henriëtte de Jong daarvoor de landelijke Direct Duidelijk Deal.

Meer over

 • Begrijpelijke tekst en beeldtaal
 • Draagvlak en bewustwording

Direct Duidelijk en Gebruiker Centraal samen verder

Vanaf 1 januari 2022 gaan Direct Duidelijk en Gebruiker Centraal samen verder. Dat is goed nieuws, want op deze manier kunnen we nog meer mooie dingen bereiken. 

Meer over

 • Begrijpelijke tekst en beeldtaal
 • Inclusie en digitale toegankelijkheid

Meetup(s) design thinking bij de over­heid

Een verslag van de terugkombijeenkomst met de deelnemers aan de Gebruiker Centraal design sprint in november 2020. En aankondiging van het vervolg.

Meer over

 • Mensgericht denken en ontwerpen

Rotterdammer Centraal gaat door met het doosje vol verrassingen

In november 2020 heeft een team vanuit het netwerk van Rotterdammer Centraal meegedaan aan de nationale design sprint week voor de overheid van Gebruiker Centraal. De design sprint leidde tot een doosje vol verrassingen met een link naar een super praktische app Eigenwijzer. We vroegen hen hoe ze dat ervaren hebben en wat ze er nu nog mee doen in hun dagelijkse werk.

Meer over

 • Mensgericht denken en ontwerpen