Alle berichten door Eoin Hennekam.

De over­heid met een kleine o

Sinds 2017 werkt Mark Schoondorp bij de Belastingdienst als interactieontwerper en conceptontwikkelaar. Hoe krijgen we binnen de Belastingdienst de focus op de buitenwereld? Die vraag staat dagelijks in zijn werk centraal. Hij vertelt over de stip aan de horizon van de Belastingdienst, de overheid, en de stappen die we nu moeten zetten om daar te komen.

Meer over

 • Begrijpelijke tekst en beeldtaal
 • Draagvlak en bewustwording
 • Mensgericht denken en ontwerpen

Talk London betrekt gebruikers bij be­leidsvorming

Talk London brengt Londenaren en de overheid bij elkaar. Het platform stond in de top-3 van meest gebruikersgerichte diensten in Europa. Dat is niet zonder reden. Dat leren we in gesprek met Kate Lindemans en Selina Holliday van de Greater London Authority. Over hoe het platform is ontstaan door de jaren heen.

Meer over

 • Mensgericht denken en ontwerpen
 • Onderzoeken, testen en meten

‘Alles wat we doen, doen we op basis van de behoeften van de leden’ 

Omdat een inclusieve dienstverlening een veelomvattend thema is, heeft Gebruiker Centraal community’s opgericht voor specifieke onderwerpen. Ben Staal, coördinator team Community’s, en Victor Zuydweg, initiatiefnemer van Gebruiker Centraal, vertellen er meer over. 

3 jaar ont­werpen bij een be­leidsdepartement in crisistijd

De coronacrisis zette de wereld op de kop. Bij de ministeries in Den Haag rees al gauw de vraag: hoe houd je regie en opereer je daadkrachtig en snel? Hoe neem je ook de behoeften van de samenleving mee in je (crisis)beleid? Kortom, welke lessen uit coronatijd nemen we mee naar de toekomst?

Meer over

 • Mensgericht denken en ontwerpen
 • Onderzoeken, testen en meten

Terugblik: be­leid ont­werpen tijdens de covid-19 crisis

Tamas Erkelens, die bij het Corona directieteam van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn & Sport betrokken was, deelt zijn 5 belangrijkste lessen van ontwerpen in crisistijd. "Ik geloof in de waarde van een open overheid. En hoop daar aan bij te dragen door mijn ervaringen te delen."

Meer over

 • Mensgericht denken en ontwerpen

‘We willen met klant­reizen een beweging bij de over­heid creëren’ 

Susan van Reekum en Barbara van Duin werken hard aan een steeds meer klantgedreven overheid. Klantreizen is daar een belangrijk instrument voor. Met verschillende initiatieven helpen Susan, Barbara en andere experts om medewerkers van de hele overheid meer klantgericht te laten werken. Daar vertellen ze meer over. 

Meer over

 • Mensgericht denken en ontwerpen

Onderzoek als basis voor betere over­heids­dienst­verlening 

Op 8 februari organiseerden de Overheidsbrede Onderzoekscommunity en de community’s van Gebruiker Centraal samen de bijeenkomst Onderzoek als basis voor betere overheidsdienstverlening. We blikken terug. Lees hoe jij onderzoek voor dienstverlening naar een volgend niveau tilt.  

Meer over

 • Onderzoeken, testen en meten

Emilia-Romagna pakt de digitale kloof tussen mannen en vrouwen aan 

Michela De Biasio en Barbara Santi werken aan het dichten van de kloof tussen mannen en vrouwen in digitale vaardigheden. En het gelijktrekken van de vertegenwoordiging van mannen en vrouwen in technologische sectoren in Emilia-Romagna. Ze streven ernaar om een inspiratiebron te zijn voor andere Italiaanse regio's. En zelfs voor landen.

Meer over

 • Inclusie en digitale toegankelijkheid

Voor­oordelen wegnemen met ‘mindsets’

Duncan Lorraine en Jelle te Lintelo van The Talent Institute vertellen waar persona’s tekortschieten. En hoe je met een ander hulpmiddel, mindsets, gebruikersonderzoek naar een hoger niveau tilt.

Meer over

 • Mensgericht denken en ontwerpen
 • Onderzoeken, testen en meten

‘In een restaurant verlies je ook je plezier als er stuntelige bediening is’

Medewerkers van het CAK (Centraal Administratie Kantoor) zetten zich iedere dag in voor mensgerichte dienstverlening. En om een bijdrage te leveren aan betaalbare en toegankelijke zorg. Anke Baas-Veerman vertelt hoe het CAK steeds klantgerichter werkt. En waarom dat zo belangrijk is.

Meer over

 • Mensgericht denken en ontwerpen

Lessen uit pilotstudies voor het Toetsingskader Inclusie

In 2024 lanceren we de eerste versie van het Toetsingskader Inclusie. Daarmee toets je samen met collega's of andere organisaties hoe inclusief jouw dienstverlening is. Een belangrijk onderdeel om tot het kader te komen was het doen van pilotstudies. 5 organisaties gingen aan de slag met hun eigen dienstverlening. Onderzoekers Wolfgang Ebbers en Lidwien van Wijngaert blikken terug.

‘Mensen moeten de ervaring hebben dat ze maar met 1 over­heid te maken hebben’ 

Christel Olivers vertelt over hoe BZK overheidsbreed inzet op een meer klantgerichte werkwijze. “Wij proberen departementen, en lokale en landelijke dienstverleners nog meer bij elkaar te brengen en in beweging te krijgen. Alleen samen helpen we mensen zo goed mogelijk te bewegen door de complexe overheid.” 

Meer over

 • Inclusie en digitale toegankelijkheid
 • Mensgericht denken en ontwerpen

UWV: ‘Elke dag een beetje beter voor onze cliënten en werkgevers’ 

De laatste jaren trekt het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) er hard aan om meer klantgedreven te werken. “We zijn goed bezig, maar het kan nog beter!”, zegt Birgitte van Buggenum. Lees hoe UWV werkt aan een meer klantgerichte dienstverlening. 

Meer over

 • Mensgericht denken en ontwerpen