Alle berichten door Actieteam Gebruiker Centraal.

Gemeen­te Tholen ondertekent Direct Duidelijk Deal

Wethouder Peter Hoek en gemeentesecretaris Jan Fraanje ondertekenden de Direct Duidelijk Deal. Daarmee wordt extra onderstreept dat de gemeente wil werken aan betere communicatie: duidelijke teksten, geen moeilijk taalgebruik en toegankelijkheid in de breedste zin van het woord.

Deze content valt binnen de thema’s: Begrijpelijke tekst en beeldtaal , Draagvlak en bewustwording

Menselijke systemen? Werk aan sterke relaties en gezamenlijk beeld van houding & gedrag

De menselijke maat? Voor mij gaat die over balans. Want wat goed is voor iedereen – zoals de aanpak van de klimaatcrisis – vraagt soms offers, investeringen en aanpassingen van individuele mensen of specifieke groepen.

Deze content valt binnen de thema’s: Mensgericht denken en ontwerpen

De top-10 aan onderwerpen die waarde toevoegen aan een design systeem

Tijdens de International Design in Government conferentie vroegen we de aanwezige deelnemers of ze een vragenlijst over design systemen wilden invullen. Omdat wij bezig zijn met de ontwikkeling van een centraal design systeem voor de Nederlandse overheid: het NL Design System, willen we gebruikmaken en leren van bestaande kennis en ervaring.

Deze content valt binnen de thema’s: Inclusie en digitale toegankelijkheid

De gebruiks­gerichte (digitale) over­heid: een transformatieagenda

Als we gebruiksvriendelijke digitale overheidsdiensten willen, dan zal de overheid moeten overschakelen op een fundamenteel andere manier van werken.

Deze content valt binnen de thema’s: Inclusie en digitale toegankelijkheid

De gebruiker radicaal centraal. #Hoe dan?

Victor Zuydweg en Edo Plantinga, de twee initiatiefnemers van Gebruiker Centraal gaan in gesprek. De gebruiker centraal stellen, hoe kun je dat het beste aanpakken? ‘Met een Government Digital Service (GDS), zoals in Engeland’, vindt Edo Plantinga. ‘Dat past niet in onze cultuur’, stelt Victor Zuydweg. Maar hoe moet het dan wel? Blog in de serie 'De gebruiker radicaal centraal'.

Deze content valt binnen de thema’s: Mensgericht denken en ontwerpen

Maak van de bijsluiter geen uitsluiter

23 mei jl organiseerde Gebruiker Centraal de bijeenkomst Inclusiethermometer: iedereen doet mee! Ook werd de toolkit Inclusie gelanceerd!

Deze content valt binnen de thema’s: Begrijpelijke tekst en beeldtaal

Sprints voor onderzoek en ont­werp

Op 25 oktober mochten we kijken bij het innovatielab Novum van de SVB hoe zij de gebruiker centraal stellen bij alles wat je ontwerp en ontwikkelt.

Deze content valt binnen de thema’s: Mensgericht denken en ontwerpen

Terugblik bijeen­komst Meten is weten

We gaan er samen voor! Dat was de conclusie aan het einde van de dag bij de sessie Meten is weten; gebruik van digitale producten en diensten, bij gemeente Eindhoven op 14 november.

Deze content valt binnen de thema’s: Onderzoeken, testen en meten

‘Gebruik gegevens die we als over­heid al hebben’

Zoveel burgers verdwalen als ze te maken hebben met inkomensafhankelijke regelingen. Toch is de oplossing simpel: Gebruik gegevens die wij als overheid al hebben.

Deze content valt binnen de thema’s: Draagvlak en bewustwording

Over­heids­brede ont­werp­principes: hoe komen we daar?

Tijdens de kickoff van het netwerk Gebruiker Centraal eind 2014 bleek dat er veel animo is om overheidsbrede ontwerpprincipes te ontwikkelen. Geïnspireerd door onder andere de 10 design principles van Gov.uk. Zou het niet mooi zijn als we zo'n tool ook voor de Nederlandse context hadden?

Deze content valt binnen de thema’s: Draagvlak en bewustwording