Ambassadeurs aan zet bij de verdieping van de Community Omni­channel

De samenwerking tussen Gebruiker Centraal en VNG Realisatie leidde in het najaar van 2022 tot de Community Omnichannel. Na de opstartfase is de community goed op stoom. Na 2 succesvolle edities van Gluren bij de Buren, starten binnenkort diverse themasessies. Met deze sessies willen we samen met de leden onderzoeken hoe we met de community de diepte in kunnen gaan. De themasessies worden op 9 en 10 mei voorbereid door onze ambassadeurs.

De Community Omnichannel is een netwerk om kennis en ervaringen uit te wisselen, samen te sparren over vraagstukken, en inspiratie op te doen over omnichannel. Op deze manier helpen we elkaar op weg naar een omnichannel dienstverlening, waarbij de mens altijd centraal staat. Omnichannel staat immers voor het beter verbinden van de verschillende kanalen waarmee de burger te maken krijgt.

2 hoofdthema’s

De Community Omnichannel is breed opgezet. Vanaf het begin staan de interesses en behoeften van de leden centraal. Om erachter te komen welke interesses en behoeftes dat zijn, hebben we veel persoonlijke gesprekken gevoerd. Bovendien peilden we behoeftes door middel van een enquête. Tot nu toe zijn daarmee vele diverse thema’s opgehaald. De meeste thema’s zijn in 2 duidelijke hoofdthema’s te verdelen: front-office en back-office van dienstverlening.

Ambassadeurs ingeschakeld

Omdat de behoeften van de community centraal staan, lijkt het ons handig om deze 2 thema’s samen met de community verder uit te diepen Maar hoe gaan we dat doen? Wat zijn de doelen? En hoe concreet kunnen we zijn? Om deze vragen te beantwoorden, betrekken we onze ambassadeurs erbij. Ambassadeurs zijn:

  • leden die vanaf het begin bij de community zijn betrokken en ons een warm hart toedragen
  • leden die de afgelopen maanden actief zijn geweest in / voor de community
  • leden die zich bij ons gemeld hebben, bijvoorbeeld door in de enquête aan te geven waar ze iets van vonden
  • leden die geloven in de visie van een inclusieve dienstverlening, waarbij de burger centraal staat.

Brainstormsessies

Deze ambassadeurs hebben we uitgenodigd voor brainstormsessies op 9 mei (over front-office) en 10 mei (back-office). Door deze sessies willen we vaststellen:

  • welke focus de themasessies moeten krijgen
  • wat het doel van de sessies is
  • wanneer de themasessies zullen plaatsvinden
  • hoe de themasessies eruit gaan zien en hoelang ze gaan duren.

Themasessies een paar weken later

De brainstormsessies vormen zo de basis voor de 2 themasessies. Alle leden van de Community Omnichannel worden voor deze sessies uitgenodigd. De datums worden na de brainstormsessies bekend gemaakt. Vast staat als wel dat de themasessies op verschillende dagen vallen. Zo kunnen de leden beide themasessies bijwonen.

Betere omnichannel-aanpak

We hopen dat de brainstorm- en themasessies ons inzichten geven in wat er bij onze leden speelt rond de front-office en back-office van Omnichannel dienstverlening. Zodat we met de inzichten daaruit de juiste vervolgstappen kunnen bepalen. Voor onze community, maar ook voor de leden zelf en hun achterban. De uitkomst van deze sessies kan ons kortom meer houvast geven. Zodat we uiteindelijk de burger nog efficiënter en effectiever door de verschillende kanalen kunnen helpen.

Meer informatie?

Wil je meer weten over deze brainstorm- en themasessies? En over de Community Omnichannel? Neem dan contact op met Ben Staal of Liesbeth Hak.

Hoort bij de community