Kennissessie Community Online Formulieren: UX en online formulieren – 20 juni 2023

Houd jij je bezig met online formulieren? Dan nodigen wij je graag uit voor de community rondom dit onderwerp. Tijdens de (3-maandelijkse) online bijeenkomsten van de Community Online Formulieren ga je met andere professionals aan de slag om de online formulieren in je organisatie te verbeteren. In de community kun je met vakgenoten van verschillende overheden kennis uitwisselen over het ontwerp, de bouw en de verbetering van online formulieren.

In organiseren we weer kennissessies. Deze keer de kennissessie ‘UX en online formulieren’. De exacte datum volgt nog!

Wat en wanneer?

Door UX (user experience) in het formulierenontwerp te betrekken stel je de gebruiker van de formulieren centraal. Hoe doe je dat als de organisatie vooral denkt vanuit de techniek? En hoe verhoudt de huisstijl zich tot de flexibiliteit waar UX soms om vraagt? De deelnemers aan de kennissessie bespreken hun ervaringen met UX met elkaar, vergroten hun kennis over UX-testen en delen tips naar aanleiding van de UX-testen die ze zelf hebben uitgevoerd of hebben laten uitvoeren.

De datum kennissessie Community Online Formulieren is op 20 juni, van 14.00 tot 16.00 uur.

Voor wie

Ook in deze kennissessie van de community Online Formulieren bespreken professionals met elkaar hoe ze online dienstverlening op de beste manier vormgeven. Ze bespreken hun successen en struikelblokken om van elkaar te leren en elkaar te inspireren. Wat werkt, wat niet? Iedereen die zich bij een gemeente of andere overheidsinstelling (hoe groot of klein ook) bezighoudt met digitale formulieren, kan deelnemen.

Wat levert het je op?

Tijdens deze kennissessie analyseren we casussen van de deelnemers en delen we tips en ‘best practices’, zodat deelnemers handvatten krijgen om online formulieren in de eigen organisatie te verbeteren.

Aanmelden

Wil je erbij zijn? Meld je aan voor Community Online Formulieren en wij nodigen je uit voor deze activiteit.

Meer over Mensgericht denken en ontwerpen