The future of design decisions

For English, see below

Marco-Christian Krenn en Jan Six presenteren samen The future of design decisions. Verdiep je in de overgang van design tokens naar dynamisch design. Deze overgang heeft gevolgen voor bijvoorbeeld toegankelijkheid en laat zien hoeveel impact designkeuzes hebben. Deze boeiende sessie onderstreept het essentiële verband tussen interne beslissingen en een single source of truth.

Je krijgt een kijkje in de toekomst van design tokens en leert over alle mogelijkheden ervan.

Voor wie is deze sessie?

Deze sessie is bedoeld voor ontwerpers, ontwikkelaars en iedereen die geïnteresseerd is in designtokens.

Praktische info

  • Maandag 2 oktober 2023. De presentatie begint om 16.30 uur en duurt 20 tot 25 minuten. Daarna is er 5 tot 10 minuten tijd voor vragen.
  • Online, via Microsoft Teams. Na aanmelding (onderaan deze pagina) krijg je een bevestigingsmail met een Teams-link voor de sessie.
  • De presentatie en de Q&A daarna zijn in het Engels.

Over Jan Six

Jan Six

Jan Six is een product designer bij GitHub. Hij heeft opensourcetools en plugins gebouwd die ontwerpers helpen om de vervelende en repetitieve onderdelen van hun werk te automatiseren. Met zijn opensourceproject Tokens Studio bouwt hij aan een open ecosysteem rond ontwerpbeslissingen, inclusief een Figma-plugin en een platform om ontwerpsystemen op schaal en geautomatiseerd te laten werken.

Over Marco-Christian Krenn

Marco-Christian Krenn

Marco-Christian Krenn is een design system architect uit Oostenrijk. Hij houdt zich graag bezig met het oplossen van ontwerpen met logische beslissingen, headless architecture en design tokens. Als onderdeel van Tokens Studio werkt hij intensief aan Generators en Resolvers en streeft hij naar innovatie en verbetering op het gebied van design systems.

The future of design decisions (in English)

Marco-Christian Krenn and Jan Six team up to present The future of design decisions. Delve into the transition from design tokens to dynamic design, impacting areas like accessibility, and revealing the profound implications of choices. This engaging discussion underscores the essential connection between internal decisions and the source of truth.

You get a glimpse into the future around design tokens and learn about all the possibilities.

Who is this session for?

Designers, developers and everyone else who is interested in design tokens.

Practical info

  • Monday October 2nd, 2023. The session starts at 4.30 p.m. and lasts 20 to 25 minutes. Afterwards, there is 5 to 10 minutes for questions.
  • Online, via Microsoft Teams. After registering (at the bottom of this page), you will receive a confirmation email with a Teams link for the session.
  • The presentation and Q&A afterwards will be in English.

About Jan Six

Jan Six

Jan Six is a product designer at GitHub who has been building open-source tools and plugins that help designers automate the tedious and repetitive parts. With his open source project Tokens Studio he’s building an open ecosystem around design decisions, including a Figma plugin and a platform to help make design systems work at scale and in automated ways.

About Marco-Christian Krenn

Marco-Christian Krenn

Marco-Christian Krenn is a Design System Architect from Austria who is passionate about solving design with logical decisions, headless architecture, and design tokens. As part of Tokens Studio, he’s deeply involved in working on Generators and Resolvers, striving to innovate and enhance the field of design systems.

Part of the Design Systems Week 2023

This session is part of the Design Systems Week 2023, organised by the core team of NL Design System (part of the ‘Gebruiker Centraal’ community at the Dutch government).

Schrijf je in voor dit evenement

Er kunnen geen reserveringen meer worden geplaatst voor dit evenement.

Andere aanmeldingen 105 aanmeldingen (41 aanmeldingen niet getoond)