Kennisdelingssessie Community Omni­channel (november 2023)

Op 23 november 2023 is er weer een kennisdelingssessie van de Community Omnichannel. Centraal staat de nieuwe verbindende visie op dienstverlening van de gemeente Apeldoorn. Sanneke Halfwerk (adviseur dienstverlening) en Robert Woltersom vertellen er deze dinsdag meer over.

Benaderbaar, begrijpelijk en betrouwbaar, voor álle mensen. Dat vormt de kern van hoe de gemeente Apeldoorn met inwoners, ondernemers en andere organisaties wil omgaan. Sinds vorig jaar heeft de gemeente ook een nieuwe iVisie.

Van buiten kwamen er signalen dat er knelpunten in de dienstverlening van Apeldoorn waren. Na een analyse en inventarisatie van deze knelpunten, heeft de dienstverleningsgroep zich de vraag gesteld: wat is ervoor nodig om deze dienstverlening niet meer te laten knellen?

Basisprincipes en bouwstenen

Dat heeft geleid tot 5 basisprincipes voor houding en gedrag. Het 1e principe ‘Ik ben er voor jou!’ is ook de titel van de visie geworden en staat centraal in de verandering.

Verder wordt er gewerkt met 6 bouwstenen voor dienstverleningsprocessen. 2 daarvan gaan over een integraal inwonerbeeld en het maken van bewuste keuzes in de inzet van kanalen en toegang. Samen vormen de basisprincipes en de bouwstenen de basis van de omnichannel- kanaalstrategie.

Een gemeenschappelijke uitdaging

De gemeente Apeldoorn heeft met de aanpak geworsteld, maar is nu van start met de uitwerking van de bouwstenen. Robert en Sanneke werken hierbij nauw samen. Zij nemen je tijdens de kennisdelingssessie mee in hun worsteling. Misschien is die herkenbaar voor jouw organisatie?

Spannend is het bijvoorbeeld als er aan de ene kant gewerkt wordt aan standaardisatie, maar aan de andere kant de proceseigenaren de ruimte willen hebben om keuzes te maken die zij passend vinden. Robert en Sanneke zijn benieuwd of je dit herkent in jouw organisatie en hoe je hiermee omgaat.

Aanmelden

Wil je erbij zijn? Of kun je er niet bij zijn, maar ben je wel geïnteresseerd in omnichannel en in toekomstige kennisdelingssessies? Meld je aan voor Community Omnichannel en wij nodigen je uit voor deze activiteit en ons samenwerkingsplatform Pleio.

Volgende kennisdelingssessie

Dit jaar is er ook nog een kennisdelingssessie Community Omnichannel op:

Hoort bij de community