Het belang van inclusief onderzoek (Direct Duidelijk Tour)

Nieuwe plannen, producten of beleidskeuzes zijn vaak gebaseerd op onderzoeksresultaten. Maar wat als dat onderzoek (bewust of onbewust) mensen uit kwetsbare groepen uitsluit? Bijvoorbeeld mensen met gezondheidsproblemen, mensen die de Nederlandse taal niet spreken, laaggeletterden of digibeten. Voor wie gelden die onderzoeksresultaten dan?

Hoe zorg je dat jouw onderzoek inclusief is en de resultaten een goede en gedegen basis vormen voor producten of diensten waarbij iedereen baat heeft?

Aanmelden

Deelnemen aan dit webinar is kosteloos. Je meldt je aan via de website van de Direct Duidelijk Tour.

bus van de Direct Duidelijk TourOver de Direct Duidelijk Tour

De Nederlandse samenleving is divers en publieke organisaties hebben contact met veel verschillende mensen. Hoe zorg je voor duidelijke taal? Hoe maak je jouw communicatieboodschap inclusief en dus begrijpelijk voor iedereen? Deze – en meer – onderwerpen komen aan bod in de Direct Duidelijk Tour. De Direct Duidelijk Tour is een serie webinars over duidelijke, inclusieve en bruikbare overheidscommunicatie en -dienstverlening.