Design systems as public infrastructure

For English, see below

Digitale overheidsdiensten zouden vandaag de dag als publieke infrastructuur moeten worden gezien. Taiwan zit in een ongebruikelijke positie: digitale weerstand is essentieel voor alle overheidsdiensten.

Het design system, met name hoe het gebouwd wordt, speelt een belangrijke rol in digitale weerstand. Moderne oorlogsvoering is namelijk steeds meer digitaal. In deze sessie deelt Mu-An Chiou meer over het doel, de uitdagingen en de ambities van Taiwanese online dienstverlening. Met specifieke aandacht voor het design system.

Over Mu-An Chiou

Mu-An Chiou

Mu-An Chiou is hoofd design systems bij de Public Digital Innovation Space (PDIS), dat valt onder het Taiwanese Cabinet Office. Ze werkte eerder bij GitHub, waar ze werkte aan hun design system en initiatieven leidde rondom toegankelijkheid, front-end architectuur en Web Components.

Praktische info

  • Woensdag 4 oktober 2023. De presentatie begint om 11.00 uur en duurt 20 tot 25 minuten. Daarna is er 5 tot 10 minuten tijd voor vragen.
  • Online, via Microsoft Teams. Na aanmelding (onderaan deze pagina) krijg je een bevestigingsmail met een Teams-link voor de sessie.
  • De presentatie en de Q&A daarna zijn in het Engels.

Onderdeel van de Design Systems Week 2023

Deze sessie is onderdeel van de Design Systems Week 2023 van het NL Design System.

Design systems as public infrastructure (in English)

Government digital services should be treated as public infrastructure in this day and age. Taiwan is in a rare position where there is an urgency to ensure digital resilience for all government services.

The design system and especially the engineering of it plays a crucial part in digital resilience as modern warfare has become increasingly digital. In this talk Mu-An Chiou will share the initiative, the challenges, and the ambitions of the Taiwanese digital services, focusing on the design system aspect.

Practical info

  • Wednesday October 4th, 2023. The session starts at 11 a.m. and lasts 20 to 25 minutes. Afterwards, there is 5 to 10 minutes for questions.
  • Online, via Microsoft Teams. After registering (at the bottom of this page), you will receive a confirmation email with a Teams link for the session.
  • The presentation and Q&A afterwards will be in English.

About Mu-An Chiou

Mu-An Chiou

Mu-An Chiou is Head of Design Systems at Public Digital Innovation Space (PDIS), under Taiwan’s Cabinet Office. She used to work at GitHub, where she worked on their design system and led efforts on accessibility and Web Components.

Part of the Design Systems Week 2023

This session is part of the Design Systems Week 2023, organised by the core team of NL Design System (part of the ‘Gebruiker Centraal’ community at the Dutch government).

Meld je aan voor dit evenement

Er kunnen geen reserveringen meer worden geplaatst voor dit evenement.

Andere aanmeldingen 64 aanmeldingen (14 aanmeldingen niet getoond)