De vele websites van de over­heid, mag het iets minder? (Direct Duidelijk Tour)

Lodewijk van Noort aan tafel bij de Direct Duidelijk Tour
Presentatie: Lodewijk van Noort

We hebben als overheid heel veel websites. We weten niet eens hoeveel precies. Hoe zijn we hier gekomen? Maar vooral, hoe komen we hier vanaf. Want is het noodzakelijk dat we al die websites in de lucht houden? Het kan ook iets minder. We hebben behoefte aan gerichte informatie en transparantie. Dit betekent niet altijd een nieuwe website. 

Maar hoe krijgen we meer grip op onze digitale informatiehuishouding? En hoe zorgen we er voor dat alle websites digitoegankelijk zijn? Zitten bewoners eigenlijk wel te wachten op weer een nieuwe website? En hoe maak je een start in het verminderen van het aantal websites? Start een digitale voorjaarsschoonmaak en leer van ervaringen uit de praktijk.

Onze gasten

In dit webinar zijn te gast:

Foto van Oscar Koeroo

Oscar Koeroo

Oscar is voor het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport als CISO verantwoordelijk voor de informatiebeveiligingsstrategie. CISO staat voor Chief Information Security Officer. In de afgelopen jaren heeft hij gewerkt aan het opzetten van een structuur die de veiligheid van de ruim 4.500 domeinen waarborgt. En naast veiligheid kijkt hij uiteraard ook naar andere wettelijke vereisten bij websites, zoals toegankelijkheidseisen. Oscar vind het belangrijk om hierin goed samen te werken met verschillende teams. Zoals de afdeling communicatie en inkoop. Elke collega kan en moet zijn steentje bijdragen. In dit artikel via Forum Standaardisatie deelt hij alvast hoe hij dit aanpakt.

Foto van Gail van Donselaar

Gail van Donselaar

Gail van Donselaar werkt sinds 4 jaar als redacteur en adviseur (online) media bij de gemeente Gouda. Hier houdt ze zich vooral bezig met duidelijke, toegankelijke communicatie en dienstverlening via de website(s). Samen met collega’s is ze begonnen om de websites en apps van de gemeente Gouda te inventariseren. Met als doel om aan de wettelijke verplichting van toegankelijke websites te voldoen. Ook kijkt ze of al die websites wel nodig zijn. Tijdens dit webinar deelt Gail haar kennis en ervaring.

Foto van Pim Ramakers

Pim Ramakers

Pim is projectleider ‘Websites op Orde’. Dit project is een samenwerking tussen de directies Communicatie en Informatievoorziening van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Fase l van het project is gericht op het inventariseren en op orde krijgen van het huidige portofolio aan websites. Daarbij wordt gekeken naar eisen op het gebied van veiligheid, toegankelijkheid, privacy en archivering. Fase ll van het project richt zich op het uitwerken van de lange termijnvisie, waarbij er wordt gekeken naar een nieuw in te richten team dat verantwoordelijk wordt voor het structureel borgen van regie, toezicht en beheer op het webportfolio.

Ter inspiratie

Lees ook alvast dit artikel over het woud van websites bij de overheid: De overheid heeft een miljoenmiljard websites

Locatie

Dit is een online evenement op Vimeo

Schrijf je in voor dit evenement

Privacyverklaring van Gebruiker Centraal.