6 tips voor als jij het spel Zeg dat dan! organiseert

Ga je het spel Zeg dat dan! met je collega’s spelen? En ben jij degene die het organiseert? 6 tips! 

  1. Doe een oproep in de organisatie (bijvoorbeeld op intranet of via de mail): welke onduidelijke, vage of ingewikkelde woorden en uitdrukkingen horen je collega’s vaak voorbijkomen in de organisatie, op de afdeling of in het team? Zo betrek je hen meteen bij het onderwerp ‘duidelijk communiceren’.  
  2. Maak gebruik van de lege kaartjes en schrijf hierop de onduidelijke woorden van je eigen organisatie, afdeling of team. Hiermee maak je het spel nog leuker en herkenbaarder! Vergeet niet de achterkant van de kaartjes: hierop zet je een duidelijker alternatief van het onduidelijke woord.  
  3. Verzin een prijs voor de winnaar(s). Bijvoorbeeld een reep chocolade, een boek dat over taal gaat, een trofee of een oorkonde. 
  4. Praat met elkaar na: kwam je onduidelijke, lastige woorden tegen in het spel die je zelf ook wel eens gebruikt? Denk je dat hiervoor duidelijkere alternatieven bestaan? En ga je die ook gebruiken? 
  5. Heb je het spel gespeeld? Schrijf een verslagje voor op intranet of een ander intern communicatiemiddel. Welke woorden werden veel ingestuurd? Waren die woorden lastig te omschrijven? Welke duidelijkere alternatieven zijn er bedacht? Breng bij dit verslag meteen jullie schrijftips of schrijftrainingen onder de aandacht. 
  6. Spel gespeeld? Geef het door aan andere teams of afdelingen!