3 vragen aan een van de makers van de ISO-standaard

In juni 2023 werd de ISO-standaard ‘Plain language — Part 1: Governing principles and guidelines‘ gepubliceerd. Lodewijk, presentator van de Direct Duidelijk Tour, stelde 3 vragen aan een van de initiatiefnemers Christopher Balmford.

Onze presentator Lodewijk is namelijk óók bestuurslid van PLAIN. PLAIN staat voor Plain Languages Association International. Het is een stichting waar voorstanders van duidelijke communicatie elkaar vinden en kennis uitwisselen.

PLAIN maakte een definitie voor ‘PLAIN Language’. Communicatie is in begrijpelijke taal als de formulering, structuur en stijl zo duidelijk zijn dat het beoogde publiek gemakkelijk kan vinden wat het nodig heeft, begrijpt wat het vindt en die informatie kan gebruiken. Zie: Plain Language | International Plain Language Federation (iplfederation.org) 

Onlangs werd er een congres gehouden. Hier sprak Lodewijk met Christopher, hij is 1 van de initiatiefnemers van de ISO-standaard voor Plain Language.

Waarom is deze standaard voor duidelijke taal ontwikkeld?

Christopher omschrijft dat hier 2 reden voor zijn. Allereerst is het belangrijk om een basis te leggen. Dit is wat we bedoelen met ‘Plain language’ oftewel duidelijke taal. Naast het hebben van een definitie voor duidelijke taal draagt een standaard bij aan de betrouwbaarheid. Het is gebaseerd op onderzoek en met de kennis van professionals wereldwijd.  
 
Daarnaast kan een standaard bijdragen bij het agenderen van het belang van duidelijke taal. Het kan helpen om meer mensen te overtuigen.  

Gaat deze standaard alleen over taal?

Het gaat over meer dan alleen maar taal. In deze video legt Christopher het uit.

Hoe is deze standaard ontwikkeld?

Vanuit ISO is er een werkgroep opgericht. Hierin zaten experts vanuit 26 landen. En samen spraken zij 18 verschillende talen. Elk continent, afgezien van Antarctica, was hierin vertegenwoordigd. Zo weten we dat de standaard toepasbaar is op elke taal.  Er werkten geen Nederlanders mee in de ISO-werkgroep. De standaard blijft in ontwikkeling. Via ISO kun je je aanmelden om deel te nemen.

Meer weten over de ISO-standaard

Op 12 oktober was er een webinar van de Direct Duidelijk Tour over deze nieuwe richtlijnen. Kijk de opname terug.

Bekijk ook Toolkit Taal

Werk jij aan het toegankelijker maken taal? Bekijk dan ook de tips en voorbeelden uit Toolkit Taal.

Hoort bij het thema